Напрямки наукових досліджень

Наукові дослідження на Факультеті біомедичної інженерії охоплюють широкий спектр напрямків, які спрямовані на розв’язання актуальних проблем у сфері медичної техніки, біології та інженерії з метою поліпшення діагностики, лікування та загального благополуччя людей. Деякі з основних напрямків наукових досліджень на факультеті включають, але не обмежуються ними:

Біомедичні пристрої та технології: Дослідження у цьому напрямку спрямовані на розробку нових біомедичних приладів, медичних інструментів та технологій, таких як медичні сенсори, моніторингові системи, апарати для діагностики та лікування.

Медичне зображення та обробка даних: Дослідження в цій області зосереджуються на розробці алгоритмів та методів обробки медичних зображень, а також аналізу біомедичних даних, що допомагає вдосконалити діагностичні процедури.

Біоматеріали та реабілітація: Вивчення біоматеріалів та їх впливу на людський організм, а також розробка інноваційних методів реабілітації після травм та операцій. Це також розробка нових біоматеріалів, які можуть бути використані для відновлення пошкоджених тканин та органів. Ці матеріали повинні бути біосумісними, сприяти росту клітин та підтримувати необхідні функції.

Біомеханіка та моделювання: Дослідження у цьому напрямку включають розробку біомеханічних моделей для вивчення рухів органів та систем органів, а також оптимізацію та вдосконалення медичних процедур.

Регенеративна біомедична інженерія: Дослідження у цій області вивчають технології для вирощування тканин та органів у штучних умовах. Це включає вирощування клітин на спеціальних матеріалах та їх подальше перетворення в тканини з необхідною структурою; розробку біологічних шаблонів тканин та органів, які можуть служити основою для регенерації; використання 3D-друку для створення складних структур та органів, які можуть бути використані для регенерації.

Медична інформатика та аналітика: Розробка інформаційних систем для збору, зберігання та аналізу медичних даних, а також застосування аналітичних методів для вивчення зв’язків між захворюваннями та факторами ризику.

Прокрутити вгору