Наукові проєкти

Факультет біомедичної інженерії активно розвиває наукове партнерство, приймає участь у наукових проектах та виконує наукову тематику, що фінансується за рахунок держбюджету України, на замовлення підприємств і організацій України, а також на замовлення компаній інших країн.

З 2007 дотепер виконуються проекти за рахунок держбюджету України.

З 2013 року ФБМІ приймає участь у проектах програми Erasmus Mundus, що фінансуються Європейським Союзом

У 2013 році кафедра БМК прийняла участь у виконанні спільного проекту з компанією ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані».

ФБМІ активно співпрацює з представництвом компанії Materialise, представництвом компанії National Instruments та іншими.


НДР д/р № 0123U100866 

Термін виконання: 2023-2028 рр.
Назва: Методи та моделі ідентифікації станів об’єктів в задачах прийняття медичних рішень.
Мета: метою проєкту є просування нових підходів на основі машинного навчання для оцінки стану об’єктів і забезпечення підтримки у прийнятті медичних рішень.

У рамках даного проєкту наразі ведеться спільна робота з лабораторією біометричних технологій Університету Калгарі над створенням системи моніторингу стресу на основі фізіологічних показників, зібраних носимими девайсами (такими як смарт браслети). Потенційна сфера застосування: широкі верстви населення, спортсмени, ліквідатори надзвичайних ситуацій, військовослужбовці тощо.

Керівник: Настенко Євген Арнольдович, д.б.н, к.т.н., професор
Кафедра біомедичної кібернетики.


НДР д/р № 0117U002933 (ініціативна)

Термін виконання: 2022-06.2027 рр. (продовження теми 0117U002938)
Назва: Розробка технологій фізичної терапії та технічних засобів їх здійснення.
Мета: Розробити сучасні ефективні технології відновлення опорно-рухового апарату людини із застосуванням як відомих, так і нових технічних засобів.

Керівник: Худецький Ігор Юліанович, д.м.н., професор
Кафедра біобезпеки і здоров’я людини.


НДР д/р № 0122U200933 (1 565 500, 00 грн)

Фінансування: Держбюджет (МОН)
Термін виконання: 09.2022-12.2023 рр.
Назва: Розробка методів підвищення біологічної активності харчових продуктів для спеціальних медичних цілей.
Мета: Розроблення технологій отримання харчових продуктів для спеціальних медичних цілей з імуномодулюючими, кардіо- та гастропротекторними властивостями з використанням прийомів підвищення біологічної та харчової цінності сировини біологічного (біотехнологічного) походження.

Керівник: Галкін Олександр Юрійович, д.б.н., професор.
Кафедра трансляційної медичної біоінженерії.


НДР договором № 466/2020Т від 11.11.2020 р. (госпдоговірна) з ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України» (217 тис. грн.)

Термін виконання: 2020 рр.
Назва: Розробка програмно-апаратного комплексу для конструювання і випробування аортальних біологічних протезів клапанів серця.

Керівник: Шликов Владислав Валентинович, д.т.н., доцент.
Кафедра біомедичної інженерії 


НДР д/р № 0120U105183 (1 981 118,00 грн)

Термін виконання: 2020-2021 рр.
Назва: Розробка концепції підготовки фахівців та підвищення кваліфікації з біобезпеки та біозахисту.
Результати: Розроблено концепцію підготовки фахівців з біобезпеки та біозахисту, а саме: освітню програму «Біобезпека та біозахист» спеціальності 163 – Біомедична інженерія для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. • Розроблено концепцію підвищення кваліфікації працівників підприємств (установ) різних галузей та військовослужбовців з питань управління біобезпекою та біозахистом на різних рівнях (локальний, регіональний, національний) (у т.ч. навчальному плані). • Розроблено навчально-методичне забезпечення підготовки та перепідготовки фахівців з питань біобезпеки та біозахисту (підручники та навчальні посібники з дисципліни, що є елементами відповідної освітньої програми). • Розроблено концепцію та положення про навчально-практичні та навчально-наукові лабораторії з: моделювання біозагроз та управління біобезпекою; ідентифікації біозагроз. Забезпечення ринку праці та спеціалізованих установ та організацій сучасними кваліфікованими фахівцями з питань біобезпеки та біозахисту дозволить проводити вітчизняні високотехнологічні розробки методів та засобів боротьби із біозагрозами, управління та біобезпекою на різних рівнях (локальному, регіональному та національному) – для потреб національної безпеки, економіки держави, ефективного та безпечного функціонування установ, підприємств та організацій, а також забезпечення здоров’я громадян та нормального функціонування природного оточуючого середовища.

Керівник: Худецький Ігор Юліанович, професор, д.м.н.
Кафедра біобезпеки і здоров’я людини та кафедра трансляційної медичної біоінженерії.


НДР д/р № 0120U105251 (4 069 775,00 грн) Грант Національного фонду досліджень України 2020.01/0226

Термін виконання: 10.2020-2021 рр.
Назва: Експериментальне дослідження ефективності та безпечності застосування нових фітохімічних та бактерійних препаратів для лікування коронавірусної та інших найпоширеніших інфекцій.
Мета: Проведено фармакотерапевтичний та фітохімічний дизайни комплексного рослинного препарату із передбачуваною противірусною активністю: визначено перспективні лікарські рослини, що містять флавоноїди та сприятливу сировинну базу в Україні (Apium graveolens, Arctium lappa, Calendula officinalis, Filipendula vulgaris, Galium verum, Humulus lupulus, Linaria vulgaris, Petroselinum crispum, Sophora japonica). Проведено ідентифікацію та дослідження вмісту біологічно активних речовин в обраній лікарській рослинній сировині, передусім флавоноїдів. Здійснено фітохімічний та фармакотерапевтичний дизайн препаратів на основі різноманітної лікарської рослинної сировини, які є перспективними для лікування коронавірусної та інших розповсюджених інфекцій людини. Розроблено лабораторну технологію отримання комплексного фітопрепарату, методи контролю його якості та отримано дослідні серії препарату на основі лікарської рослинної сировини.

Керівник: Задорожня Вікторія Іванівна, чл.-кор. НАМНУ, д.м.н., професор.

КПІ є співвиконавцем гранту. Виконується на кафедрі трансляційної медичної біоінженерії, керівник Луценко Тетяна Миколаївна, к.т.н., доцент.


НДР д/р № 0119U103789 (ініціативна)

Термін виконання: 01.2020 – 12.2024 рр.
Назва: Розробка інноваційних біомедичних технологій та продуктів для діагностики та лікування патологій людини.
Мета: Провести наукове обґрунтування технологій отримання високоінформативних засобів для імуноферментної діагностики та імунобіологічних препаратів терапевтичного призначення.

Керівник: Галкін Олександр Юрійович, д.б.н., професор, відповідальний виконавець Луценко Т.М., к.т.н.
Кафедра трансляційної медичної біоінженерії.


НДР без д/р (ініціативна)

Термін виконання: 2019-2022 рр. (продовження)
Назва: Інструменти для керованої гіпотермії пацієнтів з серцево -судинною патологією. 
Результати: Проведено клінічну апробацію розробленого неінвазивного методів інфрачервоної термографії для об’єктивізації і виявлення патології та компенсаторних можливостей серцево-судинної системи при порушенні кровотоку. Безконтактний метод контролю температури внутрішніх органів людини, зокрема серця, є абсолютно нешкідливим для пацієнта, та вирішує проблему забезпечення контролю глибинної температури тканин, в тому числі дистанційного контролю температури. Впровадження методів інфрачервоної термографії в кардіохірургічну практику та вдосконалення, на її основі, інтраопераційного захисту серця є першою вітчизняною роботою в даному напрямку, яка не має аналогів досліджень у світовій кардіохірургії в діапазоні температур від +10 град. С до +38 град. С. Розроблено документацію для виготовлення інструменту для керованої гіпотермії пацієнтів з серцево-судинною патологією.

Розроблені технічні засоби безконтактного контролю температури мозку і серця, які застосовані при операціях в умовах штучного кровообігу (ШК) та програмно-апаратні засоби обробки термометричного зображення (спектральний діапазон 7,5 – 13,0мкм; діапазон температур від 20ºС до +40ºС; похибка ±2ºС). На основі отриманих термограм операційного поля створений теплоімітатор організму людини, а саме – науково-навчальний лабораторний комплекс для моделювання і дослідження зразків обладнання для дистанційного контролю температури біологічних об’єктів методом інфрачервоної термографії. Удосконалено термовимірювальні засоби для використання в операційній, а також проведено стендові випробування термохірургічного інструментарію, а саме – можливість калібрування та дослідження термохірургічної апаратури. Запропоновано використання засобів неінвазивного контролю температури мозку і серця в умовах операцій в умовах штучного кровообігу.

Керівник: Максименко Віталій Борисович, д.м.н., професор.
Кафедра біомедичної інженерії.


НДР д/р № 0223U000145  (ініціативна)

Термін виконання: 2017-10.11.2022 рр.
Назва: “Методи та моделі ідентифікації станів біологічних об’єктів” .
Результати: Розроблені нові підходи для вирішення актуальних задач автоматизованої діагностики в класі медичних задач «норма-патологія», диференціювання близьких по клінічним проявам захворювань,  задачі оцінки стану пацієнта. Розроблені проекти  базуються на дослідженнях та нових результатах в області текстурного аналізу, алгоритмів конструювання класифікаторів в класі  Random Forest, моделювання гібридних класифікаторів на основі згорткових мереж та самоорганізованих лісів, технологій клас-орієнтованої селекції  в задачах класифікації з  надвеликою кількістю ознак. Одержані результати дозволили ефективно вирішити завдання  автоматизованої діагностики по УЗ знімкам стану норма-патологія при дифузних захворюваннях печінки та ішемічної хвороби серця, діагностування та класифікації типів ураження (матове скло, бруківка, консолідація) легень по КТ-зображенням при захворюванні на Covid-19, диференціювання по КТ-зображенням легень хіміорезистентної та хіміочутливої форми туберкульозу.

Керівник: Настенко Євген Арнольдович, д.б.н, к.т.н., професор. 
Кафедра біомедичної кібернетики.


НДР д/р № 0117U002938 (ініціативна)

Термін виконання: 07.2017-06.2022 рр.
Назва: Розробка технологій фізичної терапії та технічних засобів їх здійснення.
Мета: розробка нових технологій фізичної терапії та технічних засобів їх здійснення для відновлення опорно-рухового апарату людини.

Керівник: Худецький Ігор Юліанович, д.м.н., професор.
Кафедра біобезпеки та здоров’я людини.


НДР д/р № 0117U006954 (ініціативна)

Термін виконання: 2017-2022 рр.
Назва: Інформаційні технології оцінки та корекції стану здоровʼя студентів ВНЗ.
Основні результати: Розроблено оригінальний програмний продукт, призначений для визначення функціонального стану системи кровообігу шляхом порівняння результатів тесту з дозованим навантаженням за заздалегідь визначеними функціональними станами кровообігу. Використання даного продукту дозволяє користувачам обирати вид рухової активності, обсяг та інтенсивність фізичних навантажень залежно від функціонального типу реакцій організму.

Керівник: Бойко Ганна Леонідівна, к.п.н., доцент.
Кафедра технологій оздоровлення і спорту.


НДР без д/р (ініціативна)

Термін виконання: 2014-2019 рр.
Назва: Інструменти для керованої гіпотермії пацієнтів з серцево -судинною патологією.
Мета: Розробка комплекту одноразового витратного матеріалу жилета для гіпотермії у складі системи зігрівання/охолодження пацієнта, що дозволяє збільшити термін життєздатності тканин серця і мозку при гострих інфарктах міокарда та порушеннях кровообігу. Результатом виконання роботи є розробка документації для виготовлення інструменту для керованої гіпотермії пацієнтів з серцево-судинною патологією.

Керівник: Максименко Віталій Борисович, д.м.н., професор.
Кафедра біомедичної інженерії.

Прокрутити вгору