Наукові гуртки

На факультеті біомедичної інженерії студенти мають можливість проводити дослідження пов’язані не тільки із навчальним процесом, але і задовольняти свої наукові інтереси, пов’язані з біомедициною, культурами клітин, розробкою протезів, біохімією та лабораторною роботою, серед інших областей.

На додаток до отримання знань і задоволення власних інтересів, студентські наукові клуби також дозволяють студентам розвивати м’які навички (так звані soft skills), такі як самопрезентація, покращувати практичні здібності та створювати численні можливості для професійного зростання. Участь у наукових гуртках та клубах допомагає студентам навчитися співпрацювати в команді, обмінюватися ідеями та досвідом з однокурсниками, а також з більш досвідченими наставниками і викладачами.

На ФБМІ на постійній основі діють декілька студентських гуртків наукового спрямування.

Гурток «Регенеративна та біофармацевтична інженерія» наукового спрямування

Робота гуртка присвячена здобуттю нових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок та їх спрямування на створення й впровадження нових конкурентоспроможних технологій, видів техніки, матеріалів тощо для забезпечення інноваційного розвитку суспільства та підготовки фахівців в галузі біомедичної інженерії, зокрема регенеративної та біофармацевтичної інженерії.

При гуртку функціонує Журнальний клуб з біомедичних наук на кафедрі ТМБ. Започаткований з метою дати студентам можливість читати, оцінювати та обговорювати рецензовані статті, розширювати свій кругозір, навчатись доповідати та дискутувати.

Доєднатись до роботи гуртка можуть студенти КПІ будь-якої спеціальності, та навіть школярі!
Наказ про створення: НОН/18/2022 від 18.01.2022

Керівник гуртка: Голембіовська Олена Ігорівна

Гурток «Технології інноваційних біосистем» наукового спрямування

Гурток призначений для студентів, яким цікаве конструювання, моделювання та використання сучасних біосистем на основі біомолекул різного походження для отримання продуктів та виробів медичного призначення.

Гурток приймає студентів різних спеціальностей, в тому числі й першокурсників та старшокласників. Заняття проходять в очному форматі за адресою вул. Академіка Янгеля 16/2.

Наказ про створення: НОН-123-2023 від 11.04.2023

Керівники гуртка: Луценко Тетяна Миколаівна, Мотроненко Валентина Василівна

Гурток «Реабілітація та реабілітаційна інженерія»

Гурток присвячений розвитку професійних навичок фізичних терапевтів, обговоренню цікавих клінічних випадків та розширенню кругозору спеціалістів стосовно процесу реабілітації в цілому. Наявність широко спектру обладнання дозволяє практично відпрацювати або навчити різним методикам в області лікування та оздоровлення людей. Гурток запрошує до студентів різних спеціальностей, в тому числі й першокурсників та старшокласників.

Заняття проходять в очному форматі за адресою вул. Академіка Янгеля 16/2 та вул. Верхньоключова, 1/26.
Наказ про створення: НОН/124/2023 від 11.04.23

Керівники гуртка: Данько Дарина Ігорівна, Литвинчук Аліна Геннадіївна

Гурток «Клінічна інженерія» інженерного спрямування

Робота гуртка присвячена здобуттю нових інженерно-технічних та медико-біологічних знань, створенню та удосконаленню засобів і методів дослідження природних і штучних біологічних об’єктів та систем, техніки, матеріалів і виробів медичного призначення, технологій і технічних систем діагностики, лікування, реабілітації і профілактики захворювань людини, а також програмного забезпечення та інформаційних технологій для вирішення прикладних і фундаментальних проблем біології і медицини. Гурток активно співпрацює із медичними закладами.

Наказ про створення: НОН/196/2023 від 14.06.2023

Керівник гуртка: Овчаренко Ганна Романівна

Прокрутити вгору