Наукові журнали

На факультеті біомедичної інженерії видаються 2 електронні науково-практичні журнали.

Innovative Biosystems and Bioengineering

e-ISSN 2616-177X

Сайт журналу

Журнал заснований у 2017 році.

Періодичність: 4 рази на рік.
Мова публікацій: англійська, українська.
Скорочення назви для цитування: Innov Biosyst Bioeng.

Журнал включено до категорії “А” Переліку наукових фахових видань України за такими галузями науки та спеціальностями (наказ МОН України від 23.12.2022 р. № 1166): біологічні, хімічні, технічні, медичні – 091 Біологія, 102 Хімія, 104 Фізика та астрономія, 105 Прикладна фізика та наноматеріали, 113 Прикладна математика, 122 Комп’ютерні науки, 133 Галузеве машинобудування, 161 Хімічні технології та інженерія, 162 Біотехнології та біоінженерія, 163 Біомедична інженерія, 181 Харчові технології, 222 Медицина, 224 Технології медичної діагностики та лікування, 227 Фізична терапія, ерготерапія. Рецензоване наукове електронне видання, читачі якого щойно після публікації випуску мають безплатний доступ до статей без необхідності підписки.

Індексація видання: Scopus; DOAJ; ROAD; HINARI; Chemical Abstracts Service; CNKI Scholar; Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers; J-Gate; Public Knowledge Project Index; ICMJE; JournalTOCs; WCOSJ; Vifabio; EZB; Federation of Finnish Learned Societies; Zeitschriftendatenbank; Polska Bibliografia Naukowa; Scilit; Bielefeld Academic Search Engine; OpenAir; WorldCat.

CiteScore 2022 – 1.7 (Q3)


Біомедична інженерія і технологія

e-ISSN 2707-8434

Сайт журналу

Журнал заснований у 2018 році.

Періодичність: 4 рази на рік.
Мова публікацій: англійська, українська.

Журнал включено до категорії “Б” Переліку наукових фахових видань України за такими галузями науки та спеціальностями (наказ МОН України від 23.12.2022 р. № 1166): біологічні, технічні – 091 Біологія – з 23.12.2022 р., 122 Компьютерні науки – з 02.07.2020 р., за спеціальністю 163 Біомедична інженерія – з 24.09.2020 р. Рецензоване наукове електронне видання, читачі якого щойно після публікації випуску мають безплатний доступ до статей без необхідності підписки.

Прокрутити вгору