Вчена рада

Вчена рада ФБМІ є колегіальним органом управління факультетом, якому частину своїх повноважень делегує Вчена рада КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Склад Вченої ради ФБМІ:

 • МАКСИМЕНКО Віталій Борисович – голова вченої ради професор кафедри БМІ, професор, д.мед.н.
 • БЕСПАЛОВА Олена Ярославівна – вчений секретар, доцент кафедри трансляційної медичної біоінженерії, к.б.н., с.н.с.
 • ГАЛКІН Олександр Юрійович – декан ФБМІ, професор, д.б.н.
 • БІЛОШИЦЬКА Оксана Костянтинівна – перший заступник декана, заступник декана з навчально-виховної роботи, к.т.н., доцент кафедри біомедичної інженерії 
 • МОТРОНЕНКО Валентина Василівна – заступник декана з навчально-методичної, доктор філософії, доцент кафедри трансляційної медичної біоінженерії
 • ГОЛЕМБІОВСЬКА Олена Ігорівна – заступник декана з наукової роботи, к.фарм.н., доцент кафедри трансляційної медичної біоінженерії
 • КАЛАШНІКОВА Лариса Євгеніївна –заступник декана з міжнародного співробітництва, доцент кафедри біомедичної інженерії, к.б.н.
 • БЕСАРАБ Олександр Борисович  – в.о. завідувача кафедри трансляційної медичної біоінженерії, доцент к.т.н.
 • БОЙКО Ганна Леонідівна – в.о. завідувача кафедри технологій оздоровлення і спорту, доцент, к.п.н.
 • АЛХІМОВА Світлана Миколаївна – в.о. завідувача кафедри біомедичної кібернетики, доцент, к.т.н.
 • ХУДЕЦЬКИЙ Ігор Юліанович – завідувач кафедри біобезпеки і здоров’я людини, професор, д.мед.н.
 • ШЛИКОВ Владислав Валентинович – завідувач кафедри біомедичної інженерії,  доцент,  д.т.н.
 • ГОРДЕЦЬКА Олена Костянтинівна – доцент кафедри біомедичної кібернетики, к.т.н. 
 • НОВИЦЬКИЙ Юрій Володимирович – доцент кафедри технологій оздоровлення і спорту, доцент, к.п.н.
 • ПОЄДИНОК Наталія Леонідівна  – доцент кафедри трансляційної медичної біоінженерії, д.б.н., с.н.с.
 • АНТОНОВА-РАФІ Юлія Валеріївна – доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини, доцент, к.т.н.
 • ХІМІЧ Ігор Юрійович – секретар Експертно-кваліфікаційної комісії факультету, доцент кафедри технологій оздоровлення і спорту, доцент, к.п.н.
 • ЖУРАВЛЬОВ Сергій Олексійович – голова профбюро ФБМІ, старший викладач кафедри технологій оздоровлення і спорту
 • МАТВЄЄВА Ілона Олегівна – голова профбюро студентів ФБМІ, студентка гр. БМ-11ф  
 • ТОДОРОВ Ярослав Сергійович  – голова студентської ради ФБМІ, староста групи БМ-02  
 • ЧЕРНИХ Максим Андрійович – заступник голови студентської ради ФБМІ, студент гр. ЗФ-31мп 

До повноважень Вченої ради факультету належать:

 • визначення загальних напрямів розвитку наукової діяльності факультету;
 • розгляд і рекомендація до затвердження планів та програм навчання, планів науково-методичних і наукових досліджень факультету, у тому числі підручників, навчальних посібників, монографій тощо;
 • вирішення питань організації освітнього процесу та профорієнтаційної роботи на факультеті;
 • затвердження звітів декана факультету, заступників декана факультету за напрямами їх діяльності, керівників структурних підрозділів факультету;
 • ухвалення річного плану роботи і звіту про роботу за минулий рік факультету;
 • розгляд і надання рекомендації Вченій раді Університету рекомендацій щодо кандидатур для присвоєння вчених звань;
 • розгляд та затвердження звітів аспірантів факультету;
 • розгляд та надання рекомендацій щодо кошторису витрат факультету;
 • визнання документів про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників факультету;
 • розгляд та надання рекомендацій щодо інших актуальних питань діяльності факультету.
Прокрутити вгору