Вчена рада

Вчена рада ФБМІ є колегіальним органом управління факультетом, якому частину своїх повноважень делегує Вчена рада КПІ ім. Ігоря Сікорського.

До повноважень Вченої ради факультету належать: визначення загальних напрямів розвитку наукової діяльності факультету; розгляд і рекомендація до затвердження планів та програм навчання, планів науково-методичних і наукових досліджень факультету, у тому числі підручників, навчальних посібників, монографій тощо; вирішення питань організації освітнього процесу та профорієнтаційної роботи на факультеті; затвердження звітів декана факультету, заступників декана факультету за напрямами їх діяльності, керівників структурних підрозділів факультету; ухвалення річного плану роботи і звіту про роботу за минулий рік факультету; розгляд і надання рекомендації Вченій раді Університету рекомендацій щодо кандидатур для присвоєння вчених звань; розгляд та затвердження звітів аспірантів факультету; розгляд та надання рекомендацій щодо кошторису витрат факультету; визнання документів про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників факультету; розгляд та надання рекомендацій щодо інших актуальних питань діяльності факультету.

Склад Вченої ради ФБМІ:

Максименко Віталій Борисович Голова вченої ради, професор кафедри БМІ, д.мед.н., проф.
Галкін Олександр Юрійович Декан ФБМІ, д.б.н., проф.
Беспалова Олена Ярославівна Вчений секретар, доцент кафедри трансляційної медичної біоінженерії, к.б.н., с.н.с.
Білошицька Оксана Костянтинівна Перший заступник декана, заступник декана з навчально-виховної роботи, доцент кафедри біомедичної інженерії, к.т.н., доц.
Мотроненко Валентина Василівна Заступник декана з навчально-методичної, доцент кафедри трансляційної медичної біоінженерії, доктор філософії, доц.
Голембіовська Олена Ігорівна Заступник декана з наукової роботи, доцент кафедри трансляційної медичної біоінженерії, к.фарм.н.
Калашнікова Лариса Євгеніївна Заступник декана з міжнародного співробітництва, доцент кафедри біомедичної інженерії, к.б.н., доц.
Бесараб Олександр Борисович Завідувач кафедри трансляційної медичної біоінженерії, к.т.н., доц.
Бойко Ганна Леонідівна Завідувач кафедри технологій оздоровлення і спорту, к.п.н., доц.
Алхімова Світлана Миколаївна В.о. завідувача кафедри біомедичної кібернетики, к.т.н., доц.
Худецький Ігор Юліанович Завідувач кафедри біобезпеки і здоров’я людини, д.мед.н., проф.  
Шликов Владислав Валентинович Завідувач кафедри біомедичної інженерії, д.т.н., доц.
Гордецька Олена Костянтинівна Доцент кафедри біомедичної кібернетики, к.т.н., доц.  
Новицький Юрій Володимирович Доцент кафедри технологій оздоровлення і спорту, к.п.н., доц.
Поєдинок Наталія Леонідівна Доцент кафедри трансляційної медичної біоінженерії, д.б.н., с.н.с.
Антонова-Рафі Юлія Валеріївна Доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини, к.т.н., доц.
Хіміч Ігор Юрійович Секретар експертно-кваліфікаційної комісії ФБМІ, доцент кафедри технологій оздоровлення і спорту, к.п.н., доц.
Журавльов Сергій ОлексійовичГолова профбюро ФБМІ, старший викладач кафедри технологій оздоровлення і спорту
Матвєєва Ілона Олегівна Голова профбюро студентів ФБМІ, студентка гр. БМ-11ф  
Тодоров Ярослав Сергійович Голова студентської ради ФБМІ, староста групи БМ-02  
Черних Максим Андрійович Заступник голови студентської ради ФБМІ, студент гр. ЗФ-31мп
Прокрутити вгору