Бакалаврат

❗️Інформація на даній сторінці актуальна станом на 2023 рік
Порядок прийому у заклади вищої освіти та умови вступу у 2024 році зʼявляться дещо пізніше

Слідкуйте за оновленнями

Запрошуємо охочих вступати на перший курс у 2023 році на факультет біомедичної інженерії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», який здійснює підготовку фахівців за спеціальностями 122 Компʼютерні науки, 163 Біомедична інженерія, 227 Терапія та реабілітація. З матеріалами наших освітніх програм можна ознайомитись за посиланням або на сайтах відповідних кафедр.

Вступ на освітній рівень бакалавра, для усіх спеціальностей нашого факультету, можливий після закінчення школи та отримання свідоцтва про повну загальну середню освіту (ПЗСО). 

Для випускників коледжів і технікумів в галузі 22 «Охорона здоров’я», які отримали диплом молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста (НРК5), можливий вступ на освітній рівень бакалавра за спеціальністю 227 Терапія та реабілітація зі скороченим терміном навчання.

Вступ за державним замовленням або за кошти фізичних/юридичних осіб у 2023 році на всі спеціальності нашого факультету здійснюється за результатами:

  1. Національного мультипредметного тесту (НМТ) 2023 або НМТ 2022, зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2021-2020 років.
  2. Мотиваційного листа.

Про НМТ

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра необхідно скласти НМТ 2023 року. За бажанням вступника, замість результатів НМТ 2023 можуть бути зараховані, за наявності, або результати НМТ 2022 року, або ЗНО 2021–2020 років з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети).

Результати ЗНО 2021–2020 років (за наявності таких) з української мови і літератури/ української мови, математики, історії України, іноземної мови, біології, фізики, хімії за бажанням вступника можуть бути зараховані замість результатів з відповідних предметів НМТ 2023 року або НМТ 2022, якщо різниця балів НМТ та ЗНО з відповідного предмета не перевищує 15 балів.

Про мотиваційний лист

Мотиваційний лист – це викладена письмово у довільній формі інформація про зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.

Мотиваційний лист пишеться в електронному вигляді та прикріплюється при подачі заяви на вступ у електронному кабінеті вступника.

З вимогами до написання мотиваційного листа у КПІ ім. Ігоря Сікорського можна ознайомитись за посиланням.

Подача заяв на вступ

Вступники можуть подати до 5 заяв на місця державного замовлення (на бюджет) та до 20 заяв усього загалом, як за державним замовленням (на бюджет), так і за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на контракт).

Для того, щоб подати заяви на вступ, потрібно з 01 липня зареєструвати електронний кабінет вступника на сайті vstup.edbo.gov.ua

Прийом заяв і документів, сесія НМТ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки: *

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів
 з 01 липня
Національний мультимедійний тест (основна сесія)
 з 5 по 23 червня
Період подачі заяв на вступ
 з 19 по 31 липня (до 18:00)
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до  
зарахування на місця державного замовлення
 не пізніше 5 серпня
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного 
замовлення
 8 серпня (до 18:00)
Наказ про зарахування за державним замовленням
 10 серпня
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця, що фінансуються 
за кошти фізичних та юридичних осіб
 16 серпня (17:00)
Наказ про зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб
 17 серпня

*В термінах можливі зміни у зв’язку з військовими діями на території України.

Заяви подаються виключно в електронному вигляді через особистий електронний кабінет вступника на сайті vstup.edbo.gov.ua, крім випадків зазначених в пункті VI.3. Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році.

Вступники, які мають право на особливі умови вступу, встановлені Порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році, братимуть участь у конкурсі в межах квоти-1 та квоти-2. 

Конкурсний бал

Середній бал свідоцтва про повну загальну середню освіту, середній бал додатку до раніше здобутого диплома молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста, бали за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти не враховуються.

Для вступу на перший курс:

1) На основі атестата про повну загальну середню освіту або диплома молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста, за результатами НМТ 2023, НМТ 2022 років, конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = (К1*П1 + К2*П2 + К3*П3) / К1+К2+К3

де К1, К2, К3 вагові коефіцієнти оцінок з першого, другого та третього предметів (перелік усіх наведено у додатку 7 до Порядку прийому). П1, П2, П3 оцінки з першого, другого та третього предметів.

Вагові коефіцієнти оцінок НМТ для спеціальностей нашого факультету:

СпеціальністьКонкурсні предмети
Основний блокДодатковий блок
 Українська мова  
К1
 Математика  
К2
 Історія України  
К3
 Іноземна мова  
К3
 Біологія  
К3
 Фізика  
К3
 Хімія  
К3
 122 Комп’ютерні науки 0,30,50,20,30,20,40,2
 163 Біомедична інженерія 0,350,350,30,30,50,50,5
 227 Терапія та реабілітація 0,350,40,250,250,50,50,35

2) На основі атестата про повну загальну середню освіту, за результатами ЗНО 2021-2020  років, конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = (К1*П1 + К2*П2 + К3*П3) / К1+К2+К3

де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів. К1, К2, К3 – вагові коефіцієнти оцінок предметів, в один з цих років для відповідної спеціальності.

3) На основі диплома молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста, за результатами ЗНО 2021-2020  років, конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = (К1*П1 + К2*П2 ) / К1+К2

де П1, П2 – оцінки з першого (українська мова / українська мова і література) та другого (математика, або історія України, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія) предметів. К1, К2 – вагові коефіцієнти оцінок предметів такі ж як і для НМТ 2023 (наведені у таблиці вище). Ваговий коефіцієнт для оцінки з географії дорівнює ваговому коефіцієнту оцінки з історії України.

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Міністерства молоді та спорту України), зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Мінімальний бал для участі у конкурсному відборі для здобуття ступеня бакалавра:

  • на місця державного замовлення становить 130.
  • на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб становить 100.

Подача оригіналів на вступ

Після отримання в електронному кабінеті вступника рекомендацій до зарахування, необхідно у визначені строки (зазначені у таблиці вище) подати оригінали документів для зарахування за місцем навчання.

Оригінали можна подати:

Корисні посилання

Розклад роботи приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Перелік необхідних документів для вступу

Умови прийому до ЗВО у 2023 році.

Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році

Правила прийому до Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” у 2023 році. 

Вартість навчання у 2023/2024 навчальному році 

З іншою важливою інформацією можна ознайомитись на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Прокрутити вгору