Про факультет

Факультет біомедичної інженерії (ФБМІ) було створено 24 грудня 2002 р. Першим деканом факультету (2002-2011 рр.), співавтором концепції підготовки інженерних кадрів для системи охорони здоров’я був Валентин Яценко. У 2011-2022 рр. факультет очолював Віталій Максименко, якому належить провідна роль у становленні біомедичної інженерії як освітнього напряму в Україні. Від 2022 р. факультет очолює Олександр Галкін, продовжуючи розвиток як традиційних, так й новітніх напрямків біомедичної інженерії та технологій. 

Галузь біомедичної інженерії стрімко розвивається і є однією з найбільш перспективних сфер інженерії майбутнього. Біомедична інженерія відкриває нові широкі можливості кар’єрного росту та професійного вдосконалення. Факультет біомедичної інженерії (ФБМІ) – один з наймолодших факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського, виник у відповідь на виклик часу.

Факультет готує фахівців за сучасними розділами біомедичної інженерії, медичної та біологічної інформатики і кібернетики, фізичної реабілітації. Підготовку студентів на ФБМІ здійснюють близько 130 висококваліфікованих фахівців професорсько-викладацького складу і провідних вчених НАН і НАМН України, серед яких 2 професори є заслуженими діячами науки і техніки України, 15 докторів наук, 20 кандидатів наук.

Основна концепція ФБМІ полягає у тому, що навчальні дисципліни поєднують інженерну, інформаційну та медико-біологічну складові. Студентам, крім звичних і загальноприйнятих у технічному університету дисциплін, пропонують опанувати латинську мову та медичну термінологію, математичне моделювання фізіологічних систем, телемедицину, медичне приладобудування, розробку штучних біологічних об‘єктів, біометеріали та багато іншого.

Студенти ФБМІ проходять виробничу практику в провідних наукових установах, клінічних лікарнях і на виробничих підприємствах України і зарубіжжя. Випускники факультету працюють як в Україні, так і за кордоном, займаючи посади провідних фахівців – біомедичних інженерів, розробників програмного забезпечення і вчених.

До складу факультету входить п’ять кафедр, із них чотири – випускові:

Біомедичної інженерії163 Біомедична інженерія
Трансляційної медичної біоіноженерії091 Біологія та біохімія, 163 Біомедична інженерія
Біомедичної кібернетики122 Компʼютерні науки
Біобезпеки і здоровʼя людини227 Терапія та реабілітація
Технологій оздоровлення та спортуне випускна
кафедра – це структурний підрозділ факультету, який здійснює підготовку студентів за певним напрямком у певній спеціальності
Прокрутити вгору