Спеціальності та освітні програми

Підготовка студентів на ФБМІ здійснюється за трьома освітніми рівнями.

На першому рівні (бакалаврат, I-IV курси) студенти набувають фундаментальні знання з біології, медицини, фізики, математики, механіки, обчислювальної техніки, інформатики та спеціальних дисциплін. На IV курсі вони захищають бакалаврські роботи та отримують освітню кваліфікацію бакалавра.

На другому рівні (магістратура, I-II курси) студенти проходять спеціальну підготовку і набувають відповідних практичних навичок. Здобувачі захищають магістерські дисертації, їм присвоюється освітня кваліфікація магістра.

Третій, освітньо-науковий рівень (аспірантура, I-IV курси). Здобувачі готують і захищають дисертаційні роботи, їм присвоюється освітня кваліфікація доктора філософії (PhD).

Терміни підготовки фахівців: бакалавр – 4 роки; магістр (освітньо-професійна програма) – 1,5 роки; магістр (освітньо-наукова програма) – 2 роки, PhD – 4 роки.

У 2023 році факультет біомедичної інженерії здійснює набір на наступні спеціальності та освітні програми:

БАКАЛАВРАТ
Основа вступуВид освітньої програмиСпеціальністьНазва освітньої програми
На основі повної загальної середньої освіти (атестат зі школи)Освітньо-професійна122 Компʼютерні наукиКомп’ютерні технології в біології та медицині
163 Біомедична інженеріяМедична інженерія
Регенеративна та біофармацевтична інженерія
227 Терапія та реабілітаціяФізична терапія, ерготерапія
На основі раніше здобутого диплома молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра або молодшого бакалавра *Освітньо-професійна227 Терапія та реабілітаціяФізична терапія, ерготерапія
МАГІСТРАТУРА
Основа вступуВид освітньої програмиСпеціальністьНазва освітньої програми
На основі раніше здобутого диплома бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) відповідної або іншої спеціальностіОсвітньо-професійна122 Компʼютерні наукиКомп’ютерні технології в біології та медицині
163 Біомедична інженеріяМедична інженерія
Регенеративна та біофармацевтична інженерія
На основі раніше здобутого диплома бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) відповідної спеціальності **Освітньо-професійна227 Терапія та реабілітаціяФізична терапія
На основі раніше здобутого диплома бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) відповідної або іншої спеціальностіОсвітньо-наукова122 Компʼютерні наукиКомп’ютерні науки
163 Біомедична інженеріяІнженерія в біобезпеці та біозахисті
АСПІРАНТУРА
Основа вступуВид освітньої програмиСпеціальністьНазва освітньої програми
На основі раніше здобутого диплома магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) відповідної або іншої спеціальностіОсвітньо-наукова091 Біологія та біохіміяПрикладна біологія
122 Компʼютерні наукиКомп’ютерні науки
163 Біомедична інженеріяБіомедична інженерія
227 Терапія та реабілітаціяФізична терапія, ерготерапія

За всіма спеціальностями для рівнів вищої освіти бакалавра та магістра передбачена виключно очна (денна) форма навчання.

Очні (денні, вечірні), заочні форми навчання передбачені для освітніх програм аспірантури.

*Вступ на спеціальність 227 Терапія та реабілітація за прискореною програмою підготовки можливий лише на основі раніше здобутого диплома молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра або молодшого бакалавра в галузі 22 “Охорона здоровʼя” за спеціальностями 223 Медсестринство, 224 Технології медичної діагностики та лікування.

**Вступ до магістратури на освітню програму “Фізична терапія” спеціальності 227 Терапія та реабілітація, можливий лише на основі раніше здобутого диплому бакалавра спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія або за напрямом підготовки 6.010203 Здоров’я людини, спеціаліста 7.010203 Фізична реабілітація та магістра 8.010203 Здоровʼя людини (професійне спрямування Фізична реабілітація)

Прокрутити вгору