Сайт кафедри - http://bmi.fbmi.kpi.ua/


 Діяльність кафедри біомедичної інженерії спрямована на підготовку бакалаврів, магістрів, а також спеціалістів вищої кваліфікації за спеціальностями: 

- (163) Біомедична інженерія (спеціалізація - Медична інженерія (бакалавр, магістр))

- (152) Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (спеціалізація - Біомедичні прилади та інформаційно-вимірювальні системи (бакалавр, магістр, спеціаліст))


Презентація кафедри (PDF)

 

Навчальними базами кафедри є Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова НАМН України, Інститут електрозварювання ім. Б.О. Патона НАН України, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, науково-навчальний центр серцево-судинної інженерії НТУУ «КПІ», сучасні лабораторії і виробничі приміщення.


 

 

163 Біомедична інженерія

Навчання студентів спрямоване на отримання інженерно-технічних знань, засобів і методів для створення, вдосконалення і дослідження природних і штучних біологічних об’єктів, техніки, матеріалів і виробів медичного призначення, технологій і технічних систем діагностики, лікування, реабілітації і профілактики захворювань людини,  а також програмного забезпечення та інформаційних технологій для вирішення прикладних і фундаментальних проблем біології і  медицини.

 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Навчання студентів спрямоване на поглиблену підготовку в галузі метрології та інформаційно-вимірювальних технологій, стандартизації, сертифікації та управління якістю в галузі медицини та виробництва медичної продукції, метрологічного забезпечення технічних систем та наукових досліджень в галузі біології і медицини.


 

163 Біомедична інженерія

Спеціалізація: Медична інженерія

розробка, підтримка, впровадження, експлуатація та  інженерний супровід медичних технологій, пов’язаних з використанням технічних засобів і біоматеріалів в медицині, управління інженерною інфраструктурою та системою безпеки і якості лікувальних закладів. 

розробка та впровадження медичної техніки та біоматріалів в клінічну практику.

розробка,  вдосконалення та метрологічний контроль медичних приладів і систем, інструментів, сенсорів та приводів, активних і пасивних протезів, штучних органів та їх частин,  дослідження  їх взаємодії з біологічними об’єктами.

отримання, обробка інтерпретація зображень і сигналів біологічних об’єктів, органів та їх структур отриманих з використанням хвильового випромінювання у будь якому діапазоні потужності і частоти з діагностичною і лікувальною метою, а також для хірургічного орієнтування.

інтеграція механічних елементів, датчиків,  приводів і електроніки на мікросхемах,  включаючи розробку мікророботів,  для діагностики і лікування в медицини та біології.

розробка та вдосконалення, природних, штучних і комбінованих речовин, які використовуються в медичних пристроях, або контактують і взаємодіють з живою тканиною в якості імплантатів.

розробка і використання робото-техніки  і систем обробки зображень в інтерактивному режимі для хірургічних операцій в умовах дистанційного телеспостереження і управління хірургічними інструментами за допомогою маніпуляторів.

використання інженерних стратегій, методів та інструментів, в тому числі комп’ютерного моделювання для аналізу експериментальних даних і формулюванні математичного опису фізіологічних подій для отримання комплексного та інтегрованого розуміння функції живих організмів та прогнозування фізіологічних реакцій при плануванні експериментів.

дослідження та розробка технологій створення і застосування технічних засобів і матеріалів розміри яких знаходяться  в діапазоні мікро- і нанометрової шкали  для використання змінених і ідентифікованих мікроскопічних властивостей і розмірів для діагностики і лікування.

вивчення мозку і нервової системи для заміни або відновлення втрачених розумових, сенсорних і моторних здібностей, розвиток мікроелектронних імплантатів для корекції і покращення функції центральної нервової системи, вдосконалення комп’ютерних систем і мереж


 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Спеціалізація: Біомедичні прилади та інформаційні системи - є важливою складовою біомедичної інженерії, має такі ж перспективи працевлаштування, як і будь-яка інша спеціалізація біомедичної інженерії

впровадження стандартів якості і технічних регламентів в систему охорони здоровя і медичну промисловість.

метрологічний контроль, стандартизація і сертифікація медичного обладнання, біоматеріалів,  а також інформаційних засобів медичного призначення.

розробка і вдосконалення приладів і систем для біометрії і діагностики.

стандартизація і сертифікація інструментів, сенсорів та приводів, активних і пасивних протезів, штучних органів та їх частин,  дослідження  їх взаємодії з біологічними об’єктами.

розробка та вдосконалення засобів контролю  джерел променевого впливу на біологічні системи,  вдосконалення  їх ефективності а  також заходів безпеки при використанні для медичних потреб.

дослідження опорно-рухового апарату, а також руху, деформації, потоків і транспорту речовин живих організмів та їх штучних аналогів, а також в синтетичних біологічних середовищах на основі принципів класичної механіки.

вивчення закономірностей та принципів інформаційних процесів у медичних і біологічних системах, створення комп’ютерних засобів збереження, оброблення,  передачі інформації, прийняття рішень і управління програмно-апаратними комплексами в медицині і біології.

використання інженерних стратегій, методів та інструментів забезпечення якості отримання експериментальних та клінічних даних для комплексного та інтегрованого розуміння функції живих організмів.

отримання, обробка інтерпретація біосигналів для дослідження біологічних об’єктів, розробки і  вдосконалення діагностичних і терапевтичних методів.

отримання, обробка інтерпретація зображень біологічних об’єктів, органів та їх структур отриманих з використанням хвильового випромінювання у будь якому діапазоні потужності і частоти з діагностичною і лікувальною метою, а також для хірургічного орієнтування.


 

 Додаткова інформація за посиланнями: 

Значення інженерних кадрів для вітчизняної системи охорони здоров'я

Професія Біомедичний інженер

Інженерна складова охорони здоров’я України

Концепція розвитку освітянського напрямку “Біомедична інженерія” в Україні

ОПП та ОКХ БМІ бакалаври, магістри

 

The Emerging Field of Biomedical Engineering


 

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Біомедична інженерія (БМІ) - міждисциплінарна галузь науки і техніки, яка поєднує інженерію та науки про життя. Завданням БМІ є вирішення проблем, що виникають при вивченні живих об’єктів, за допомогою інженерних методів і принципів. Це діяльність широкого спектру: від безпосереднього клінічного застосування до довгострокових фундаментальних досліджень (Emory University, Atlanta, U.S.A. ).

Кафедра біомедичної інженерії (БМІ) cтворена відповідно до наказу НТУУ “КПІ” №1-61 від 13 травня 2004 р. 

Кафедра біомедичної інженерії готує фахівців, компетентних у створенні і практичному застосуванні:

  • матеріалів, сумісних з живими тканинами та біологічними середовищами людського організму;
  • апаратури екстракорпорального кровообігу та детоксикації;
  • штучних органів та їх компонентів, в тому числі штучних клапанів та водіїв ритму серця, штучних судин та інших частин людського організму;
  • медичних приладів спостереження стану людського організму;
  • медичних нанотехнологій, в тому числі діагностичних та лікувальних мікрочипів;
  • модифікованих біологічних об’єктів (стовбурових клітин, генно-модифікованих тканин) та технічних засобів їх одержання і зберігання.

Кафедра готує спеціалістів з сервісного обслуговування та експлуатації медичного обладнання, а також науковців та конструкторів, компетентних у створенні і практичному застосуванні: виробів медичного призначення, в тому числі штучних органів та їх компонентів, штучних клапанів та водіїв ритму серця, штучних судин та інших частин людського організму; медичних приладів спостереження стану організму; апаратури екстракорпорального кровообігу та детоксикації; матеріалів, сумісних з живими тканинами та біологічними середовищами людського організму; медичних нанотехнологій та наноматеріалів, розробки технологій їх застосування у медичній практиці.

Навчальними базами кафедри є Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова НАМН України, Інститут електрозварювання ім. Б.О. Патона НАН України, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, науково-навчальний центр серцево-судинної інженерії НТУУ «КПІ», сучасні лабораторії і виробничі приміщення.

Випускники кафедри можуть працювати інженерами, керівниками інженерних служб, науковими співробітниками та консультантами в системі НАН, НАМН та МОЗ України, у комерційних медичних та фармацевтичних організаціях, приймати участь у міждержавних науково-технічних програмах з впровадження нових інженерних технологій у практику охорони здоров‘я.

Набір студентів до 2016 року - Кафедра готує фахівців за напрямами підготовки 6.051402 БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ і 6.051003 ПРИЛАДОБУДУВАННЯ та спеціальностями 7/8.051402 Біомедична інженерія і 7/8.051003 Медичні прилади і системи.

 

potreba-v-biomed-ingenerah


naukova-spivpracya-bmi


realizacia-programi


perspektiva


vidroditi-virobnictvo


ochikuvani-rezultati

Become an expert in Biomedical Engineering + Regulatory Affairs, for a healthier and wealthier future

In our M.Sc. programme, you will master the invaluable fields Medical Engineering + Regulatory Affairs in Biomedical and Biopharmaceutical Engineering. You not only get to expand your technical, IT and management skills but also your knowledge of the EU and the US regulation of the medical products market.

In our B.Sc. programme, you will bachelor the invaluable fields Medical Engineering, including clinical engineering, biomedical electronics, biocompatible materials and information technologies.

Наверх