Підготовка інженерних кадрів для охорони здоров’я

Відповідно до рішення наради, проведеної Віце-прем’єрміністром України К.І.Грищенком 9 квітня 2013 р. в Державний класифікатор професій введена кваліфікація Іженер біомедичний, затверджені ОКХ і ОПП освітніх рівнів підготовки бакалаврів спеціалістів, магістрів з «Біомедичної інженерії».

Завантажити плакат

skladovi-biomed-ingenerii

Конструювання, експлуатація і сервісне обслуговування штучних органів, систем екстракорпорального кровообігу і підтримки життєдіяльності, інструментів малоінвазивної хірургії і робототехніки, оптичної і лазерної техніки, лікувально-діагностичного обладнання, лабораторної і аналітичної техніки, санітарно-гігієнічної техніки; біомеханіка і реабілітація, медична електроніка і моніторинг, стандартизація, безпека і якість, випробування та сертифікація медичного обладнання, менеджмент медичної техніки та інше.

Базами кафедри є Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова АМНУ т та ЗАТ «Завод «Маяк» лабораторії і виробничі приміщення яких оснащені сучасним обладнанням.

Крім того, у відповідності до інтересів і схильностей студентів вони мають змогу виконувати науково-дослідні роботи у будь – яких лікувальних закладах АМН України за погодженням сторін.

На лабораторних заняттях студенти:
  • Опановують застосування інженерних підходів, засобів і рішень для розв’язання різноманітних завдань, пов’язаних із практичним застосуванням медичних приладів і систем при дослідженні і лікуванні людини, а також при моделюванні і протезуванні її органів.
  • Знайомляться з роботою виробів медичного призначення, що застосовуються у лікарняних закладах хірургічного профілю, в тому числі: систем екстракорпорального кровообігу і підтримки життєдіяльності організму людини, лікувально-діагностичного обладнання, лабораторної, аналітичної і санітарно-гігієнічної техніки; програмних засобів тощо.
  • Навчаються практичному впровадженню сучасних інженерних технологій у медичну практику.
  • Вивчають нормативні документи стосовно впровадження, застосування, безпеки і якості медичних виробів.

Become an expert in Biomedical Engineering + Regulatory Affairs, for a healthier and wealthier future

In our M.Sc. programme, you will master the invaluable fields Medical Engineering + Regulatory Affairs in Biomedical and Biopharmaceutical Engineering. You not only get to expand your technical, IT and management skills but also your knowledge of the EU and the US regulation of the medical products market.

In our B.Sc. programme, you will bachelor the invaluable fields Medical Engineering, including clinical engineering, biomedical electronics, biocompatible materials and information technologies.

Наверх