Комп‘ютерні науки на ФБМІ

Ми готуємо справжніх професіоналів у сфері IT-технологій! Наші випускники є аналітиками по моделюванню біологічних та медичних систем і процесів та розробниками новітніх програм і систем в IT-галузі.

Наші випускники володіють, знають та можуть:
 • Працювати з різними структурами даних та алгоритмами.
 • Розуміти методології розробки програмного забезпечення та задач, що виконується на кожному етапі життєвого циклу програмної системи.
 • Розробляти програмне забезпечення на базі структурної, об’єктно-орієнтованої та інших сучасних парадигм програмування.
 • Застосовувати інтелектуальні методи обробки інформації (великих потоків біологічних та медичних сигналів і зображень).
 • Проектувати бази даних та знань.
 • Автоматизовувати бізнес-процеси виробництва (клініка, банк тощо).
 • Розробляти комп‘ютерні мережі та телемедичні системи.
 • Застосовувати сучасні методи обробки даних медичної та біологічної природи.
 • Створювати математичні моделі, що допомагають поглиблено вивчити біологічні процеси.

Наші студенти отримують як фундаментальну інженерну підготовку, так і підготовку з природничих наук (математика, фізика тощо), а також з наук про життя (клінічна патологія та фізіологія людини, методи лабораторних досліджень та ін.), що дає їм суттєві переваги на ринку IT-індустрії в умовах стрімкого розвитку медичних систем та автоматизації діагностичних висновків.

Перевагами вивчення комп‘ютерних наук на ФБМІ є отримання ґрунтовних знань в галузі 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» та приклади їх застосування у сфері медицини та біології.

Наші студенти поглиблено навчаються у 3-х основних напрямах IT-технологій:
 • Computer Science – наука про те, як писати моделі, алгоритми та програми.
 • Software Engineering – наука про те, як проектувати програмні системи.
 • System Engineering – наука про те, як проектувати складні технічні апаратно-програмні системи.
Основні задачі, які можуть вирішувати наші випускники – аналітики комп'ютерних систем:
 • числова обробка даних для більш точної діагностики та більш точного планування хірургічних операцій;
 • розробка нових інструментаріїв для отримання кількісних оцінок станів організму людини;
 • розробка нових технологій в клінічній та діагностичній медицині;
 • розробка нових програмних продуктів для навчання медичного персоналу та планування хірургічних операцій.

Наші навчальні програми базуються на рекомендаціях міжнародної асоціації обчислювальної техніки (АСМ) та інституту інженерів електротехніки и електроніки (ІЕЕЕ) - CS2008 Curriculum Update: The Computing Curricula Computer Science Volume is complete and approved та CC 2010: Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Science та Computer Science Curricula 2013 (draft). Крім того, ми враховуємо світові та українські потреби і тенденції системи охорони здоров‘я і навчаємо студентів за європейськими стандартами в галузі медичної та біологічної інформатики і кібернетики.

Навчальні програми підготовки орієнтовані на потреби установ Національної академії наук України, Національної академії медичних наук України, клінік та IT-компаній, банків, зарубіжних представництв іноземних фірм-розробників програмних засобів медичного призначення.

Під час навчання студенти проходять виробничу практику та частину лабораторних занять безпосередньо на базах наших партнерів - Національному інституті серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова, Інституті електрозварювання ім. Є. Патона, в компаніях Samsung, Materialise Ukraine та інших.

Наші випускники успішно працюють в таких компаніях як Materialise Ukraine, Epas Systems, GlobalLogic, Samsung, в Національному інституті серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова та в інших клініках і компаніях України і світу.

Завантажити Галузевий стандарт Вищої освіти України з напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" 

comp-nauki

Become an expert in Biomedical Engineering + Regulatory Affairs, for a healthier and wealthier future

In our M.Sc. programme, you will master the invaluable fields Medical Engineering + Regulatory Affairs in Biomedical and Biopharmaceutical Engineering. You not only get to expand your technical, IT and management skills but also your knowledge of the EU and the US regulation of the medical products market.

In our B.Sc. programme, you will bachelor the invaluable fields Medical Engineering, including clinical engineering, biomedical electronics, biocompatible materials and information technologies.

Наверх