Faculty of Biomedical Engineering takes part in 7 Framework Program

EU-Ukrainian Mathematicians for Life Sciences
April 2012 - March 2016

funded by Marie Curie Actions - International Research Staff Exchange Scheme (IRSES)
FP7-People-2011-IRSES
Project number 295164
Acronym: EUMLS
Scientific Panel: MAT
Grant Agreement Number: PIRSES-GA-2011-295164

Duration of the project: 48 months

Контактна особа в НТУУ "КПІ" – к.т.н. Кисельова О.Г.

7fp


Наукові проекти кафедри біомедичної кібернетики (БМК)

У 2013 році кафедра БМК прийняла участь у виконанні спільного проекту з компанією ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані».
Науковий керівник
д.б.н., с.н.с. Настенко Є.А.


Наукові проекти кафедри біобезпеки та відновної біоінженерії (ББВБІ)

У 2011 році ФБМІ прийняв участь у підготовці проектної пропозиції, що була підтримана до фінансування Європейським Союзом і разом із 4 іншими парнерами з України (НУ ім. Т. Шевченка, Інститутом гідромеханіки НАНУ, Інститутом прикладної математики та механіки НАНУ та Інститутом математики НАНУ), а також науковими групами з Німеччини, Норвегії та Італії виконує з 2012 по 2016 рр. міжнародний проект «Математики з ЄС та України для наук про життя».
Контактна особа в НТУУ "КПІ" – к.т.н. Кисельова О.Г.

З 2007 року на ФБМІ виконуються проекти в рамках Програми українсько-литовського співробітництва в галузі науки, освіти і культури:
   • Назва НДР: «Дослідження даних тривалого моніторингу серцевого ритму та створення модуля для визначення стадій сну». Терміни виконання 2013 рр. в рамках Програми Українсько-Литовського співробітництва у сфері науки і технологій.
    Науковий керівник - проф., д.мед.н. Яценко В.П.
    Партнерська організація – Клайпедський Університет, НДІ Мехатроніки, Литовська Республіка.
   • Назва НДР: «Дослідження даних тривалого моніторингу серцевого ритму та створення модуля для визначення стадій сну». Терміни виконання 2012 рр. в рамках Програми Українсько-Литовського співробітництва у сфері науки і технологій.
    Науковий керівник - проф., д.мед.н. Яценко В.П.
    Партнерська організація – Клайпедський Університет, НДІ Мехатроніки, Литовська Республіка.
   • Назва НДР: «Створення методів сегментування результатів холтерівського моніторингу серцевого ритму». Терміни виконання 2010 – 2011 рр. в рамках Програми Українсько-Литовського співробітництва у сфері науки і технологій.
    Науковий керівник -проф., д.мед.н. Яценко В.П.
    Партнерська організація– Клайпедський Університет, факультет наук про життя, кафедра медичних технологій, Литовська Республіка.
   • Назва НДР: "Модернізація збору даних і статистичні біомедичні методи обробки даних для досліджень азбесту та важких металів". Терміни виконання - 2007 - 2008 рр. в рамках Програми Українсько-Литовського співробітництва у сфері науки і технологій.
    Науковий керівник - проф., д.мед.н. Яценко В.П.
    Партнерська організація – Інститут гігієни, лабораторія біохімії, м. Вільнюс, Литовська Республіка.

 

ФБМI – горизонти співпраці

biomedicine-2007З метою налагождення партнерських зв’язків з провідними технічними і медичними університетами Литви в галузі біомедичної інформатики, біомедичної інженерії, телемедицини і використання технологій LabVIEW у вирішенні освітніх і наукових технічних і медикобіологічних завдань наприкінці жовтня у Литві побувала делегація у складі декана ММІФ НТУУ “КПІ” д.м.н., академіка МАІА, проф. Валентина Яценка, відповідального виконавця наукового проекту Україна – Литва у сфері проблем екології навколишнього середовища Ольги Кисельової і повноважного представника ММІФ НТУУ “КПІ” в галузі технологій LabVIEW у країнах Балтії, директора підприємства “J.ir A. Romanovu” PI (Литва) Олександра Романова.

Become an expert in Biomedical Engineering + Regulatory Affairs, for a healthier and wealthier future

In our M.Sc. programme, you will master the invaluable fields Medical Engineering + Regulatory Affairs in Biomedical and Biopharmaceutical Engineering. You not only get to expand your technical, IT and management skills but also your knowledge of the EU and the US regulation of the medical products market.

In our B.Sc. programme, you will bachelor the invaluable fields Medical Engineering, including clinical engineering, biomedical electronics, biocompatible materials and information technologies.

Наверх