Інженерія та технології протезування

На факультеті біомедичної інженерії розроблено сертифікатну програму «Інженерія протезування», профілізаційну складову освітньої програми «Медична інженерія» за спеціальністю 163 Біомедична інженерія галузі знань 16 Хімічна інженерія та біоінженерія першого (бакалаврського) рівня здобувачів вищої освіти в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» з урахуванням викликів сьогодення, вимог Міжнародного товариства протезування та ортопедії (ISPO), Національної комісії з ортопедичної та протезної освіти (NCOPE), співпраці з Навчально-інноваційним центром протезування і реабілітації КПІ ім. Ігоря Сікорського та Благодійним фондом «КОЛО».

Розробники сертифікатної програми:
Галкін Олександр Юрійович, доктор біологічних наук, професор, декан факультету біомедичної інженерії;
Білошицька Оксана Костянтинівна, кандидат технічних наук, доцент, перший заступник декана факультету біомедичної інженерії, доцент кафедри біомедичної інженерії;
Шликов Владислав Валентинович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри біомедичної інженерії;
Беспалова Олена Ярославівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри трансляційної медичної біоінженерії.

Прокрутити вгору