Факультет біомедичної інженерії
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Menu

Сайт кафедри - http://bmi.fbmi.kpi.ua/


 Діяльність кафедри біомедичної інженерії спрямована на підготовку бакалаврів, магістрів, а також спеціалістів вищої кваліфікації за спеціальностями: 

- (163) Біомедична інженерія (спеціалізація - Медична інженерія (бакалавр, магістр))

- (152) Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (спеціалізація - Біомедичні прилади та інформаційно-вимірювальні системи (бакалавр, магістр, спеціаліст))


Презентація кафедри (PDF)

 

Навчальними базами кафедри є Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова НАМН України, Інститут електрозварювання ім. Б.О. Патона НАН України, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, науково-навчальний центр серцево-судинної інженерії НТУУ «КПІ», сучасні лабораторії і виробничі приміщення.


 

 

163 Біомедична інженерія

Навчання студентів спрямоване на отримання інженерно-технічних знань, засобів і методів для створення, вдосконалення і дослідження природних і штучних біологічних об’єктів, техніки, матеріалів і виробів медичного призначення, технологій і технічних систем діагностики, лікування, реабілітації і профілактики захворювань людини,  а також програмного забезпечення та інформаційних технологій для вирішення прикладних і фундаментальних проблем біології і  медицини.

 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Навчання студентів спрямоване на поглиблену підготовку в галузі метрології та інформаційно-вимірювальних технологій, стандартизації, сертифікації та управління якістю в галузі медицини та виробництва медичної продукції, метрологічного забезпечення технічних систем та наукових досліджень в галузі біології і медицини.


 

163 Біомедична інженерія

Спеціалізація: Медична інженерія

розробка, підтримка, впровадження, експлуатація та  інженерний супровід медичних технологій, пов’язаних з використанням технічних засобів і біоматеріалів в медицині, управління інженерною інфраструктурою та системою безпеки і якості лікувальних закладів. 

розробка та впровадження медичної техніки та біоматріалів в клінічну практику.

розробка,  вдосконалення та метрологічний контроль медичних приладів і систем, інструментів, сенсорів та приводів, активних і пасивних протезів, штучних органів та їх частин,  дослідження  їх взаємодії з біологічними об’єктами.

отримання, обробка інтерпретація зображень і сигналів біологічних об’єктів, органів та їх структур отриманих з використанням хвильового випромінювання у будь якому діапазоні потужності і частоти з діагностичною і лікувальною метою, а також для хірургічного орієнтування.

інтеграція механічних елементів, датчиків,  приводів і електроніки на мікросхемах,  включаючи розробку мікророботів,  для діагностики і лікування в медицини та біології.

розробка та вдосконалення, природних, штучних і комбінованих речовин, які використовуються в медичних пристроях, або контактують і взаємодіють з живою тканиною в якості імплантатів.

розробка і використання робото-техніки  і систем обробки зображень в інтерактивному режимі для хірургічних операцій в умовах дистанційного телеспостереження і управління хірургічними інструментами за допомогою маніпуляторів.

використання інженерних стратегій, методів та інструментів, в тому числі комп’ютерного моделювання для аналізу експериментальних даних і формулюванні математичного опису фізіологічних подій для отримання комплексного та інтегрованого розуміння функції живих організмів та прогнозування фізіологічних реакцій при плануванні експериментів.

дослідження та розробка технологій створення і застосування технічних засобів і матеріалів розміри яких знаходяться  в діапазоні мікро- і нанометрової шкали  для використання змінених і ідентифікованих мікроскопічних властивостей і розмірів для діагностики і лікування.

вивчення мозку і нервової системи для заміни або відновлення втрачених розумових, сенсорних і моторних здібностей, розвиток мікроелектронних імплантатів для корекції і покращення функції центральної нервової системи, вдосконалення комп’ютерних систем і мереж


 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Спеціалізація: Біомедичні прилади та інформаційні системи - є важливою складовою біомедичної інженерії, має такі ж перспективи працевлаштування, як і будь-яка інша спеціалізація біомедичної інженерії

впровадження стандартів якості і технічних регламентів в систему охорони здоровя і медичну промисловість.

метрологічний контроль, стандартизація і сертифікація медичного обладнання, біоматеріалів,  а також інформаційних засобів медичного призначення.

розробка і вдосконалення приладів і систем для біометрії і діагностики.

стандартизація і сертифікація інструментів, сенсорів та приводів, активних і пасивних протезів, штучних органів та їх частин,  дослідження  їх взаємодії з біологічними об’єктами.

розробка та вдосконалення засобів контролю  джерел променевого впливу на біологічні системи,  вдосконалення  їх ефективності а  також заходів безпеки при використанні для медичних потреб.

дослідження опорно-рухового апарату, а також руху, деформації, потоків і транспорту речовин живих організмів та їх штучних аналогів, а також в синтетичних біологічних середовищах на основі принципів класичної механіки.

вивчення закономірностей та принципів інформаційних процесів у медичних і біологічних системах, створення комп’ютерних засобів збереження, оброблення,  передачі інформації, прийняття рішень і управління програмно-апаратними комплексами в медицині і біології.

використання інженерних стратегій, методів та інструментів забезпечення якості отримання експериментальних та клінічних даних для комплексного та інтегрованого розуміння функції живих організмів.

отримання, обробка інтерпретація біосигналів для дослідження біологічних об’єктів, розробки і  вдосконалення діагностичних і терапевтичних методів.

отримання, обробка інтерпретація зображень біологічних об’єктів, органів та їх структур отриманих з використанням хвильового випромінювання у будь якому діапазоні потужності і частоти з діагностичною і лікувальною метою, а також для хірургічного орієнтування.


 

 Додаткова інформація за посиланнями: 

Значення інженерних кадрів для вітчизняної системи охорони здоров'я

Професія Біомедичний інженер

Інженерна складова охорони здоров’я України

Концепція розвитку освітянського напрямку “Біомедична інженерія” в Україні

ОПП та ОКХ БМІ бакалаври, магістри

 

The Emerging Field of Biomedical Engineering


 

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Біомедична інженерія (БМІ) - міждисциплінарна галузь науки і техніки, яка поєднує інженерію та науки про життя. Завданням БМІ є вирішення проблем, що виникають при вивченні живих об’єктів, за допомогою інженерних методів і принципів. Це діяльність широкого спектру: від безпосереднього клінічного застосування до довгострокових фундаментальних досліджень (Emory University, Atlanta, U.S.A. ).

Кафедра біомедичної інженерії (БМІ) cтворена відповідно до наказу НТУУ “КПІ” №1-61 від 13 травня 2004 р. 

Кафедра біомедичної інженерії готує фахівців, компетентних у створенні і практичному застосуванні:

  • матеріалів, сумісних з живими тканинами та біологічними середовищами людського організму;
  • апаратури екстракорпорального кровообігу та детоксикації;
  • штучних органів та їх компонентів, в тому числі штучних клапанів та водіїв ритму серця, штучних судин та інших частин людського організму;
  • медичних приладів спостереження стану людського організму;
  • медичних нанотехнологій, в тому числі діагностичних та лікувальних мікрочипів;
  • модифікованих біологічних об’єктів (стовбурових клітин, генно-модифікованих тканин) та технічних засобів їх одержання і зберігання.

Кафедра готує спеціалістів з сервісного обслуговування та експлуатації медичного обладнання, а також науковців та конструкторів, компетентних у створенні і практичному застосуванні: виробів медичного призначення, в тому числі штучних органів та їх компонентів, штучних клапанів та водіїв ритму серця, штучних судин та інших частин людського організму; медичних приладів спостереження стану організму; апаратури екстракорпорального кровообігу та детоксикації; матеріалів, сумісних з живими тканинами та біологічними середовищами людського організму; медичних нанотехнологій та наноматеріалів, розробки технологій їх застосування у медичній практиці.

Навчальними базами кафедри є Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова НАМН України, Інститут електрозварювання ім. Б.О. Патона НАН України, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, науково-навчальний центр серцево-судинної інженерії НТУУ «КПІ», сучасні лабораторії і виробничі приміщення.

Випускники кафедри можуть працювати інженерами, керівниками інженерних служб, науковими співробітниками та консультантами в системі НАН, НАМН та МОЗ України, у комерційних медичних та фармацевтичних організаціях, приймати участь у міждержавних науково-технічних програмах з впровадження нових інженерних технологій у практику охорони здоров‘я.

Набір студентів до 2016 року - Кафедра готує фахівців за напрямами підготовки 6.051402 БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ і 6.051003 ПРИЛАДОБУДУВАННЯ та спеціальностями 7/8.051402 Біомедична інженерія і 7/8.051003 Медичні прилади і системи.

 

potreba-v-biomed-ingenerah


naukova-spivpracya-bmi


realizacia-programi


perspektiva


vidroditi-virobnictvo


ochikuvani-rezultati

Наверх