Освітні програми по спеціальностям

СпеціальністьНазва ОПРівні вищої освіти
ПершийДругийТретій
122 Комп’ютерні наукиКомп’ютерні технології в біології та медициніБакалавр ОППМагістр ОПП
Комп’ютерні науки– Магістр ОНПPhD ОНП
163 Біомедична інженеріяМедична інженеріяБакалавр ОППМагістр ОПП
Регенеративна та біофармацевтична інженеріяБакалавр ОППМагістр ОПП
Інженерія у біобезпеці та біозахистіМагістр ОНП
Біомедична інженеріяPhD ОНП
227 Терапія та реабілітаціяФізична терапіяМагістр ОПП
Фізична терапія, ерготерапіяБакалавр ОППPhD ОНП
091 Біологія та біохіміяПрикладна біологіяPhD ОНП
Примітка:       
ОПП – освітньо-професійна програма 
ОНП – освітньо-наукова програма

Спеціальність 122 Компʼютерні науки

Якщо світ технологій інтригує і Ви хочете вирішувати складні завдання, то, можливо, біомедична кібернетика — це шлях для Вас. Біомедична кібернетика – це інтердисциплінарна наука, яка об’єднує принципи ІТ, інженерії, медицини та біології для дослідження, розробки та впровадження технологій та методів у медичній діагностиці, лікуванні та реабілітації. 

У цьому напрямку проводяться дослідження та розробки комп’ютерних систем, алгоритмів обробки біомедичних даних, штучного інтелекту, носимих медичних пристроїв, віртуальної реальності, аналізу зображень, біоімплантатів та інших інноваційних рішень. Біомедична кібернетика допомагає зрозуміти і моделювати фізіологічні та патологічні процеси в організмі, розробляти персоналізовані підходи до лікування, а також покращувати взаємодію між пацієнтом та медичною технологією.

Освітня програма: Комп’ютерні технології в біології та медицини
Тип програми: освітньо-професійна програма
Рівень: перший (бакалаврський), другий (магістерський)
Де: Кафедра біомедичної кібернетики
Термін навчання: 3 роки 10 місяців на бакалавраті, 1 рік 4 місяці в магістратурі
Назва освітньої програми англійською мовоюComputer Technologies in Biology and Medicine

Освітня програма: Комп’ютерні науки
Тип програми: освітньо-наукова програма
Рівень: другий (магістерський), третій (доктор філософії)
Де: Кафедра біомедичної кібернетики
Термін навчання: 1 рік 9 місяців в магістратурі, 4 роки в аспірантурі
Назва освітньої програми англійською мовоюComputer Science

Спеціальність 163 Біомедична інженерія

Вчитися на біомедичного інженера – це чудова можливість об’єднати дві захоплюючі галузі – інженерію та медицину, і вплинути на майбутнє здоров’я та медичних технологій.

Ви будете розробляти новаторські медичні технології, вдосконалювати методи діагностики та лікування, сприяти змінам у медичній галузі та покращенню здоров’я людей.

Освітня програма: Медична інженерія
Тип програми: освітньо-професійна програма
Рівень: перший (бакалаврський), другий (магістерський)
Де: Кафедра біомедичної інженерії
Термін навчання: 3 роки 10 місяців на бакалавраті, 1 рік 4 місяці в магістратурі
Назва освітньої програми англійською мовоюMedical Engineering

Освітня програма: Регенеративна та біофармацевтична інженерія
Тип програми: освітньо-професійна програма
Рівень: перший (бакалаврський), другий (магістерський)
Де: Кафедра трансляційної медичної біоінженерії
Термін навчання: 3 роки 10 місяців на бакалавраті, 1 рік 4 місяці в магістратурі
Назва освітньої програми англійською мовою: Regenerative and Biopharmaceutical Engineering

Освітня програма: Інженерія у біобезпеці та біозахисті
Тип програми: освітньо-наукова програма
Рівень: другий (магістерський)
Де: Кафедра трансляційної медичної біоінженеріїКафедра біобезпеки і здоровʼя людини
Термін навчання: 1 рік 9 місяців в магістратурі
Назва освітньої програми англійською мовою: Engineering in Biosafety and Biosecurity

Освітня програма: Біомедична інженерія
Тип програми: освітньо-наукова програма
Рівень: третій (доктор філософії)
Де: Кафедра трансляційної медичної біоінженеріїКафедра біомедичної інженерії
Термін навчання: 4 роки в аспірантурі
Назва освітньої програми англійською мовою: Biomedical Engineering

Спеціальність 227 Терапія та реабілітація
(стара назва 227 Фізична терапія, ерготерапія)

Терапія та реабілітація в біомедичній інженерії є ключовою для розвитку передових методів лікування, відновлення та покращення якості життя пацієнтів шляхом поєднання медичних знань з інженерними підходами.

Студенти цієї спеціальності вивчають технології, які допомагають відновити функції організму після захворювань, травм або хірургічних втручань, розробку терапевтичних пристроїв, програм реабілітації та використання передових технологій, таких як штучний інтелект та аналіз даних для забезпечення ефективних та персоналізованих методів лікування та відновлення функцій організму.

Завдяки цим знанням, випускники можуть здійснювати дослідження в області терапії та реабілітації, розробляти нові методи та технології для покращення стану пацієнтів, а також сприяти розвитку медичної науки та практики.

Освітня програма: Фізична терапія, ерготерапія
Тип програми: освітньо-професійна програма
Рівень: перший (бакалаврський)
Де: Кафедра біобезпеки та здоров’я людини
Термін навчання: 3 роки 10 місяців на бакалавраті
Назва освітньої програми англійською мовоюPhysical Therapy, Ergotherapy

Освітня програма: Фізична терапія
Тип програми: освітньо-професійна програма
Рівень: другий (магістерський)
Де: Кафедра біобезпеки та здоров’я людини
Термін навчання: 1 рік 9 місяці в магістратурі
Назва освітньої програми англійською мовоюPhysical Therapy

Освітня програма: Фізична терапія, ерготерапія
Тип програми: освітньо-наукова програма
Рівень: третій (доктор філософії)
Де: Кафедра біобезпеки та здоров’я людини
Термін навчання: 4 роки в аспірантурі
Назва освітньої програми англійською мовоюPhysical Therapy, Ergotherapy

Спеціальність 091 Біологія та біохімія
(стара назва 091 Біологія)

Освітня програма “Прикладна біологія” на факультеті біомедичної інженерії є унікальним напрямом, що поєднує глибоке розуміння біологічних процесів з інженерними знаннями для розв’язання складних медичних викликів та розробки передових медичних технологій.

Аспіранти, які обирають цю програму, поглиблюють знання про біологічні системи, молекулярні механізми та фізіологічні процеси в організмі. Вони вивчають, як ці знання можна застосувати для розробки нових методів діагностики, терапії та відновлення здоров’я.

Завдяки глибокому знанню та практичним навичкам, які вони отримують, випускники спеціальності “Прикладна біологія” можуть працювати в галузі дослідництва, розробки медичних технологій, біофармацевтики, академічній сфері та багатьох інших сферах, сприяючи подальшій еволюції медичної науки та практики.

Освітня програма: Прикладна біологія
Тип програми: освітньо-наукова програма
Рівень: третій (доктор філософії)
Де: Кафедра трансляційної медичної біоінженерії,
Термін навчання: 4 роки в аспірантурі
Назва освітньої програми англійською мовоюApplied Biology

Прокрутити вгору