Факультет біомедичної інженерії
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Menu

ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ»

м. Київ, 15 квітня 2014 року

Національний Інститут Серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова (вул. Амосова, 6)


 ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ


Шановні колеги та учасники конференції,

усі надіслані на адресу орг. комітету тези доповідей пройшли незалежне рецензування. За результатами якого сформовано збірник праць та опубліковано у вигляді електронного видання (Протокол №10 від 26.05.2014 р. засідання Вченої ради факультету біомедичної інженерії).

Матеріали конференції (електронне видання)

Завантажити Витяг з протоколу №10 від 26.05.2014 р. засідання вченої ради ФБМІ

Якщо Ви зацікавлені в отриманні електронного збірника, просимо Вас надіслати відповідний запит на адресу організаційного комітету Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дякуємо за розуміння! 

 


 

УВАГА! 

Всеукраїнський конгрес з біомедичної інженерії, що планувався в рамках проведення «Міжнародного медичного форуму» у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» та в НТУУ "КПІ" переноситься на жовтень 2014 р. 

Усі попередньо надіслані тези доповідей проходять незалежне рецензування, результати якого буде повідомлено авторам до 20 травня 2014 року. Організаційним комітетом заплановано видати збірник матеріалів у повному обсязі, а представлення більшості доповідей перенести на жовтень 2014 р., про що буде повідомлено окремо.


 

Біомедична інженерія у 2000 р. визнана Радою Європи стратегічним напрямком економічного і соціального розвитку ЄС.

Виходячи зі світових тенденцій, в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" засновано факультет (2002 р.) та кафедру Біомедичної інженерії (2004 р.), а також кафедри Біомедичної інженерії в Харківському національному університеті радіоелектроніки, Херсонському національному технічному університеті, Вінницькому національному технічному університеті, Тернопільському національному технічному університеті ім. І. Пулюя та Національному авіаційному університеті.

Прийняті Постанови Кабінету Міністрів України №1719 від 13.12.2006 р. та №787 від 27.08.2010 р., що визначили напрям підготовки бакалаврів «Біомедична інженерія» (6.05140201) і магістрів за спеціальностями: «Біомедична інженерія» (8.05140201), «Біотехніка та біосумісні матеріали» (8.05140202), «Інформаційні технології в біомедицині» (8.05140203).

Створено Науково-методичну підкомісію МОН України (Наказ № 150 від 26.02.2010) з розробки стандартів вищої освіти з біомедичної інженерії.

Спільним рішенням НАН, НАМН України і НТУУ «КПІ» заснований міжвідомчий Науково-навчальний центр серцево-судинної інженерії (Наказ Президії НАМНУ № 374 від 25.06.2011, Наказ МОН МС України № 739 від 01.07.2011).

З 2011 р. в НТУУ «КПІ» розпочата «Комплексна програма розвитку інженерної складової охорони здоров’я».

У державному класифікаторі професій введена кваліфікація Інженер біомедичний (2013 р.), затверджені стандарти ОКХ і ОПП освітніх рівнів підготовки бакалаврів спеціалістів, магістрів з «Біомедичної інженерії».

Таким чином, Україна розпочала рух у напрямку вирішення інженерних проблем охорони здоров’я.


 

Мета Конференції:

Провести широке обговорення ключових та актуальних проблем та перспектив біомедичної інженерії в Україні та інших країнах світу за участю провідних вчених та фахівців в різних галузях, а також громадських організацій.

Конгрес сприятиме подальшому вдосконаленню законодавства України в галузі біомедичної інженерії, здійсненню допомоги в проведенні досліджень в області біомедичних наук з дотриманням етичних норма та правил, поширенню викладання біомедичної інженерії в учбових закладах, відкритості діяльності наукових та медичних закладів, захисту прав та гідності людини з огляду на застосування сучасних досягнень біомедичної інженерії.


 

Напрями роботи Конференції:

   • Біомедичні інженери і технологи в охороні здоров’я і спорті (перспективи освітянського напрямку та професії, завдання професійної асоціації)
   • Інформаційні і комунікаційні системи в охороні здоров’я (телемедицина та “e-Health”, отримання і обробка медичних сигналів і зображень, опрацювання медичної інформації, моделювання та симуляція біологічних систем)
   • Клінічна інженерія (діагностичне і терапевтичне обладнання, малоінвазивний інструментарій, фізіотерапія і електрофізіологія, електростимулятори і програматори).
   • Досвід роботи клінічного інженера в лікувальному закладі (роль і місце інженера в охороні здоров’я).
   • Медична фізика (радіаційна онкологія, біологічні ефекти опромінення, дозиметрія та захист від радіації).
   • Перфузіологія (апарати і технології штучного кровообігу, “life support systems”, штучне серце, легені, нирка, природна гібернація та штучний захист від гіпоксії).
   • Матеріали медичного призначення (біоматеріали із заданими властивостями, мікро- та наносистеми в медицині, тканинна і клітинна інженерія, біосенсори.
   • Біомедична інженерія в аудіології, офтальмології, стоматології.
   • Реабілітаційна інженерія та протезування.
   • Біомеханіка та інженерія спорту.
   • Експертиза та сертифікація медичної техніки і виробів медичного призначення.
   • Взаємодія науково-навчальних закладів із виробниками, постачальниками та користувачами медичної техніки (біомедична кібернетика, сучасний стан та досвід підготовки фахівців).

    Структура Конференції:

    Наукова програма буде включати лекції з ключових тем, доповіді на пленарних та секційних засіданнях, дискусії у робочих групах та за круглим столом, семінари і стендові доповіді.
Наверх