Факультет біомедичної інженерії
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Menu

 

7 та 8 жовтня 2015 р. в НТУУ "КПІ"

 


 

ЗАВАНТАЖИТИ програму конференції

 


 

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ

 

ЗМІСТ

 

Максименко В.Б. Значення інженерних кадрів для вітчизняної системи охорони здоров’я

Бачинський М.В. Інформаційна технологія активного медичного дослідженння при подразненні біооб'єкту світло

Білошицька О.К., Настенко Є.А. Дослідження патологічної активності головного мозку на основі статистичних показників

Васильев Р.Г., Оксимец В.М., Родниченко А.Е., Злацкая А.В., Губарь. О.С., Оксимец В.В., Зубов Д.А. Тканевая инженерия живого эквивалента кости: биотехнологические аспекты и клинические результаты 

Висоцька О.В., Порван А.П., Улєскіна Н.А., Носов К.В. Моделювання динаміки відношень спектральних параметрів ритму сердця і загального периферічного опору судин

Вишневецька О.А., Козяр В.В., Скіба І.О. Матеріал для біодеградуючогооклюдеру для закриття дефекту міжпередсердної перегородки

Котовський В.Й., Довженко О.П., Скринський О.В., Ройтман Ю.М. Сенсор кисню стрижневого типу

Бойко І.В., Зафт В.Б., Лазаренко Г.О., Лазаренко О.М., Алексєєва Т.A., Литвин П.Л. Індивідуальна біосумісність ортопедичних імплантів з організмом реципієнта

Зубрик Л.В., Ткачук Р.А., Швед А.М. Моделювання процесу опромінення шкіри при комплексному лікуванні псоріазу

Дячук Д.Д., Зюков О.Л., Ласиця Т.С. Досвід впровадження дистанційної форми навчання у безперервну професійну освіту медичних працівників ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС

Иванушкина Н.Г., Иванько Е.О., Котовская М.А., Оксемчук М.С. Выявлениенизкоамплитудных компонент ЭКГ

Богомолов М.Ф., Огородник Є.А., Каньшина Г.П. Універсальний лазерний лікувально-діагностичний комплекс

Ковальова О.В., Ковальова О.В. Застосування модульованого електричного струму у якості методу корекції і діагностики фізичного стану

Мироненко С.О., Дунаєвський В.І., Котовський В.Й., Тимофєєв В.І., Назарчук С.С. Розроблення комплексної технології оперативного контролю за станом здоров'я військовослужбовців

Крищук М.Г., Лисенко Р.Б. Імітаційне комп’ютерне моделювання біомеханіки передньої черевної стінки

Луговской А.Ф., Мовчанюк А.В., Берник И.Н., Гришко И.А. Ультразвуковые кавитационные стерилизаторы жидких сред

Луговской А.Ф., Мовчанюк А.В., Фесич В.П., Гришко И.А. Ультразвуковой кавитатор для фармацевтической промышленности

Орел В.Е., Литвиненко С.В., Романов А.В., Рихальський А.Ю. Перспективи впровадження технічних засобів технології  магнітної нанотераностики злоякісних новоутворень в Україні

Сергєєв В.П., Щербицька О.В., Кліпов В.Д., Кононко І.В., Уварова І.В. Протирадіонуклідні властивості комплексного лікувально-профілактичного препарату «СОРБОЦЕС» в експериментальних умовах

Сиропятов І.О., Будник М.М., Чайковський І.А. Дослідження чутливості загальноприйнятих 12 ЕКГ відведень до змін характеристик тмп дії засобами програми для інтерактивного моделювання ECGSIM

Сіндяєва Л.Г. Аналіз функціональних змін стану організму протягом перших сеансів спектродинамічної фототерапії із зворотнім біологічним зв'язком

Стоянов Ю.М. Вимоги до системи бездротового заряджання  акумуляторів в імплантатах

Яковенко А.В. Система підтримки прийняття рішень для вдосконалення лікувального процесу на прикладі кардіохірургічного відділення

Федорчук М.М., Дубко А.Г. Моделювання та емпіричні дослідження теплофізичних характеристик живих біологічних тканин

Черевко В.М. Вибір кровоспинних препаратів в залежності від густини крові та розміру рани

Чорний К.В., Соломін А.В. Розділення складених фонокардіографічних сигналів

Шайко-Шайковский А.Г., Белов М.Е., Олексюк И.С., Зинькив О.И., Косенко О.Л. Оптимизация конструктивних параметров при проектировании накостных пластин и размещения фикструющих элементов при остеосинтезе

Белов М.Е., Шайко-Шайковский А.Г., Олексюк И.С., Бурсук Е.И., Василов В.В., Леник Д.К. Методика и аппаратура для дистанционной бесконтактной диагностики по динамике теплоотдачи организма

Шидловський М.С., Бондар В.К., Мусієнко О.C. Експериментальна оцінка надійності з’єднання ендопротезів тазостегнового суглобу з кістковою тканиною

Яворська Є.Б. Представлення варіабельності ритму в гільбертових просторах

Яворський Б.І. Парадигма Біомедичної Інженерії

Яценко В.П. Основные направления информационного обеспечения программы «Наш первый курс. Гармонизация личности»

 

Наверх