Факультет біомедичної інженерії
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Menu
На факультеті біомедичної інженерії з 2008 року щорічно весною проходить міжнародна конфереція «Біомедична інженерія і технологія».

Метою конференції є висвітлення новітніх наукових досліджень в сучасній біомедичній та реабілітаційній інженерії, інформатиці, кібернетиці та телемедицині.

Організаторами конференції є факультет біомедичної інженерії НТУУ «КПІ» та Українська асоціація біомедичних інженерів і технологів.

Тематичні напрями конференції:

 • Біомедичні інженери і технологи в охороні здоров’я і спорті (перспективи освітянського напрямку та професії, завдання професійної асоціації).
 • Інформаційні і комунікаційні системи в охороні здоров’я (телемедицина та “e-Health”, отримання і обробка медичних сигналів і зображень, опрацювання медичної інформації, моделювання та симуляція біологічних систем).
 • Клінічна інженерія (діагностичне і терапевтичне обладнання, малоінвазивний інструментарій, фізіотерапія і електрофізіологія, електростимулятори і програматори).
 • Досвід роботи клінічного інженера в лікувальному закладі (роль і місце інженера в охороні здоров’я).
 • Медична фізика (радіаційна онкологія, біологічні ефекти опромінення, дозиметрія та захист від радіації).
 • Перфузіологія (апарати і технології штучного кровообігу, “life support systems”, штучне серце, легені, нирка, природна гібернація та штучний захист від гіпоксії).
 • Матеріали медичного призначення (біоматеріали із заданими властивостями, мікро- та наносистеми в медицині, тканинна і клітинна інженерія, біосенсори).
 • Біомедична інженерія в аудіології, офтальмології, стоматології та інших сферах.
 • Реабілітаційна інженерія та протезування.
 • Біомеханіка та інженерія спорту.
 • Експертиза та сертифікація медичної техніки і виробів медичного призначення.
 • Взаємодія науково-навчальних закладів із виробниками, постачальниками та користувачами медичної техніки(біомедична кібернетика, сучасний стан та досвід підготовки фахівців).

Публікація матеріалів

Матеріали конференції публікуються у спеціальному збірнику праць, а кращі з них – друкуються у розширеному вигляді в журналі «Біомедична інженерія».

Мови конференції: українська, російська, англійська.

Голова програмно-організаційного комітету конференції:

декан ФБМІ, проф., д.мед.н. Максименко В.Б.

 

Вчений секретар конференції:

Доцент кафедри БЗЛ, к.т.н., доцент Кисельова О.Г.

Конференція «Біомедична інженерія і технологія» (17 – 18 квітня 2013 р.)

Конференція "Актуальні проблеми та перспективи біомедичної інженерії", що пройшла 15 квітня 2014 р. на базі НІССХ ім. М. Амосова та 16 жовтня 2014 р. в рамках V Ювілейного Міжнародного Медичного Форуму «Інновації в медицині – здоров’я нації»

Конференція "Актуальні питання біомедичної та реабілітаційної інженерії" (17 квітня 2015 р.)

Наверх