Факультет біомедичної інженерії
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Menu

Факультет біомедичної інженерії активно розвиває наукове партнерство, приймає участь у наукових проектах та виконує наукову тематику, що фінансується за рахунок держбюджету України, на замовлення підприємств і організацій України, а також на замовлення компаній інших країн.

► З 2007 дотепер виконуються проекти за рахунок держбюджету України.
► З 2007 року виконуються проекти в рамках Програми українсько-литовського співробітництва в галузі науки, освіти та культури.
► На ФБМІ протягом 2011 – 2012 рр. виконувався науковий проект в рамках державної програми «Наука в університетах».
► З 2012 року ФБМІ приймає участь у проекті 7 Рамкової Програми Європейського Союзу (Програма «Люди»)
► З 2013 року ФБМІ приймає участь у проектах програми Erasmus Mundus, що фінансуються Європейським Союзом
► У 2013 році кафедра БМК прийняла участь у виконанні спільного проекту з компанією ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані».
► ФБМІ активно співпрацює з представництвом компанії Materialise, представництвом компанії National Instruments та іншими.


Наукові проекти кафедри біомедичної інженерії (БМІ)

В науково-навчальному Центрі «Серцево-судинної інженерії» на кафедрі Біомедичної інженерії у 2011-2012 рр. виконулась науково-дослідна робота з розробки технічних засобів та вдосконалення технологій неінвазивного контролю температури внутрішніх органів людини рамках державної програми «Наука в університетах».

Назва НДР: №НУ/9-2011 «Медико-інженерна розробка технічних засобів керованого термічного впливу та його контролю для хірургічного лікування серцево-судинних захворювань» (№ д/р 0111U009102).
Керівник науково-дослідної роботи: д.м.н., професор Максименко В.Б.

Детальніше


На кафедрі Біомедичної інженерії з 2010 – 2012 рр. виконувалась науково-дослідна робота з удосконалення існуючих методів діагностики та розробки неінвазивних методів експрес-діагностики.

Назва НДР: № 2318-Ф «Дослідження динамічних властивостей та адаптаційних резервів системи кровообігу людини та розробка критеріїв їх оцінки із застосуванням математичного моделювання» (№ д/р 0110U001467).
Категорія роботи: фундаментальна.
Керівник науково-дослідної роботи: д.м.н., професор Максименко В.Б.

Детальніше


На кафедрі Біомедичної інженерії з 2007 – 2009 рр. виконувалась науково-дослідна робота з удосконалення існуючих методів діагностики та розробки неінвазивних методів експрес-діагностики.

Назва НДР: «Розробити кровозберігаючі методики і профілактику трансфузійних ускладнень при операціях зі штучним кровообігом» (№ д/р 0107U000304).
Керівник науково-дослідної роботи: д.м.н., професор Максименко В.Б.

Детальніше


Наукові проекти кафедри біомедичної кібернетики (БМК)

У 2013 - 2014 рр. кафедра БМК прийняла участь у виконанні спільного проекту з компанією ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані».
Науковий керівник
– д.б.н., с.н.с. Настенко Є.А.

Наукові програми клубу Здорового способу життя та довголіття


Наукові проекти кафедри біобезпеки та здоров'я людини (БЗЛ)

У 2011 році ФБМІ прийняв участь у підготовці проектної пропозиції, що була підтримана до фінансування Європейським Союзом і разом із 4 іншими парнерами з України (НУ ім. Т. Шевченка, Інститутом гідромеханіки НАНУ, Інститутом прикладної математики та механіки НАНУ та Інститутом математики НАНУ), а також науковими групами з Німеччини, Норвегії та Італії виконує з 2012 по 2016 рр. міжнародний проект  «Математики з ЄС та України для наук про життя».  Контактна особа від НТУУ "КПІ" – к.т.н., доц. Кисельова О.Г. 

З 2007 року на ФБМІ виконувались проекти в рамках Програми українсько-литовського співробітництва в галузі науки, освіти і культури:
 • Назва НДР:«Дослідження даних тривалого моніторингу серцевого ритму та створення модуля для визначення стадій сну». Терміни виконання: 2013 р.
  Науковий керівник - проф., д.мед.н. Яценко В.П.
  Партнерська організаціяКлайпедський Університет, НДІ Мехатроніки, Литовська Республіка.
 • Назва НДР: «Дослідження даних тривалого моніторингу серцевого ритму та створення модуля для визначення стадій сну». Терміни виконання: 2012 р.
  Науковий керівник - проф., д.мед.н. Яценко В.П.
  Партнерська організація – Клайпедський Університет, НДІ Мехатроніки, Литовська Республіка.
 • Назва НДР:«Створення методів сегментування результатів холтерівського моніторингу серцевого ритму». Терміни виконання: 2010 – 2011 рр.
  Науковий керівник - проф., д.мед.н. Яценко В.П.
  Партнерська організація – Клайпедський Університет, факультет наук про життя, кафедра медичних технологій, Литовська Республіка.
 • Назва НДР: "Модернізація збору даних і статистичні біомедичні методи обробки даних для досліджень азбесту та важких металів". Терміни виконання: 2007 - 2008 рр.
  Науковий керівник - проф., д.мед.н. Яценко В.П.
  Партнерська організація – Інститут гігієни, лабораторія біохімії, м. Вільнюс, Литовська Республіка.

Наверх