Факультет біомедичної інженерії
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Menu

erasmus-mundus-1Четверо студентів ФБМІ приступили до навчання у 2013/2014 рр. в Європейських університетах - Університеті Грьонінгену (Нідерланди), Університеті Ліссабону (Португалія) та Університеті м. Яси (Румунія) – в рамках проектів Erasmus Mundus Європейського Союзу, що діють в НТУУ «КПІ».

Троє аспірантів кафедри біомедичної інженерії, що навчаються за спеціальністю 05.11.17 "Біологічні та медичні прилади і системи" успішно продовжують своє навчання на базі факультету біомедичної інженерії Політехніки м. Прага (Чеська Республіка) в рамках Програми Подвійної аспірантури між ФБМІ НТУУ "КПІ" та Політехніки м. Прага.


Студенти ФБМI щороку проходять стажування на базі кафедри біофізики факультету науки про здоров‘я Клайпедського університету, приймають участь у конференціях.

За 2009 рік участь у міжнародних конференціях у Литві та Росії прийняло участь 13 студентів, а у міжнародних спортивних змаганнях, Чемпіонатах світу та підвищенні кваліфікації - 6 студентів.

Клайдпедський унiверситет


ФБМI розширює горизонти співпраці

thumb VI-in-biomedicine-2009У НТУУ «КПІ» постійно ведеться робота з розширення міжнародного співробітництва, залучення іноземних викладачів, забезпечення мобільності студентів та викладачів. Активністю, серед інших, вирізняється ФБМI.

Ще наприкінці 2007 року між ФБМI та медичним факультетом Клайпедського університету (Литва) було підписано Угоду, згідно з якою вже другий рік студенти та викладачі ММІФ мають можливість проходити літню практику, стажування, брати участь у семінарах та конференціях, проводити дослідження на найсучаснішому обладнанні в лабораторії віртуальних технологій кафедри біофізики Клайпедського університету.

15 травня 2009 року у Клайпеді пройшла литовська республіканська конференція “Віртуальні прилади у біомедицині – 2009” , куди були запрошені ст. викладач ММІФ О.Г.Кисельова, а також студенти 4-го курсу каф. МКТМ ММІФ, які працюють під її керівництвом у галузі розробки лабораторних віртуальних приладів для біомедичних досліджень. Наші студенти представили свої доповіді, які були дуже гарно сприйняті литовськими науковцями.

Особливий інтерес викликали виступи студентів гр. ІМ- 53 Г .Чеботарьової, Д.Захарової, О.Тмур на тему «Реалізація алгоритмів обробки кардіосигналів у середовищі NI LabVIEW» (наук. керівник – О.Г.Кисельова); студентки гр. ІМ-52 І.Тімкіної «Застосування інструментарію роботи з базами даних NI LabVIEW ADO TOOL для моніторингу стану здоров'я населення на основі скрінінг-методу» (наук. керівники – проф. В.П.Яценко, О.Г.Кисельова). Робота студентки гр. ЛД-51 В.Попової «Реалізація системи аналізу пульсових хвиль у системі NI LabVIEW» (наук. керівник – проф. В.І.Зубчук, О.Г.Кисельова) викликала жваву дискусію. Робота студентки гр. БМ- 51 М .Сичик «Розробка алгоритму кодування мови для стимуляції слухового нерву», що виконувалась під керівництвом проф. В.Б.Максименка, була особливо відзначена серед усіх студентських робіт.

Крім конференції, українській групі була надана можливість провести низку досліджень у лабораторіях кафедри біофізики Клайпедського університету. Дослідження, що проводили студенти, є практичною реалізацією їх бакалаврських дипломів. Крім того, для студентів ММІФ зав. каф. біофізики Клайпедського університету доктор Альбінас Станкус прочитав курс лекцій та провів практичні заняття з вивчення принципів розробки віртуальних приладів для проведення медико-біологічних досліджень, а також із застосування технологій National Instruments у навчальному процесі.

Наверх