Факультет біомедичної інженерії
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Menu

Faculty of Biomedical Engineering takes part in 7 Framework Program

EU-Ukrainian Mathematicians for Life Sciences
April 2012 - March 2016

funded by Marie Curie Actions - International Research Staff Exchange Scheme (IRSES)
FP7-People-2011-IRSES
Project number 295164
Acronym: EUMLS
Scientific Panel: MAT
Grant Agreement Number: PIRSES-GA-2011-295164

Duration of the project: 48 months

Контактна особа в НТУУ "КПІ" – к.т.н. Кисельова О.Г.

7fp


Наукові проекти кафедри біомедичної кібернетики (БМК)

У 2013 році кафедра БМК прийняла участь у виконанні спільного проекту з компанією ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані».
Науковий керівник
д.б.н., с.н.с. Настенко Є.А.


Наукові проекти кафедри біобезпеки та відновної біоінженерії (ББВБІ)

У 2011 році ФБМІ прийняв участь у підготовці проектної пропозиції, що була підтримана до фінансування Європейським Союзом і разом із 4 іншими парнерами з України (НУ ім. Т. Шевченка, Інститутом гідромеханіки НАНУ, Інститутом прикладної математики та механіки НАНУ та Інститутом математики НАНУ), а також науковими групами з Німеччини, Норвегії та Італії виконує з 2012 по 2016 рр. міжнародний проект «Математики з ЄС та України для наук про життя».
Контактна особа в НТУУ "КПІ" – к.т.н. Кисельова О.Г.

З 2007 року на ФБМІ виконуються проекти в рамках Програми українсько-литовського співробітництва в галузі науки, освіти і культури:
   • Назва НДР: «Дослідження даних тривалого моніторингу серцевого ритму та створення модуля для визначення стадій сну». Терміни виконання 2013 рр. в рамках Програми Українсько-Литовського співробітництва у сфері науки і технологій.
    Науковий керівник - проф., д.мед.н. Яценко В.П.
    Партнерська організація – Клайпедський Університет, НДІ Мехатроніки, Литовська Республіка.
   • Назва НДР: «Дослідження даних тривалого моніторингу серцевого ритму та створення модуля для визначення стадій сну». Терміни виконання 2012 рр. в рамках Програми Українсько-Литовського співробітництва у сфері науки і технологій.
    Науковий керівник - проф., д.мед.н. Яценко В.П.
    Партнерська організація – Клайпедський Університет, НДІ Мехатроніки, Литовська Республіка.
   • Назва НДР: «Створення методів сегментування результатів холтерівського моніторингу серцевого ритму». Терміни виконання 2010 – 2011 рр. в рамках Програми Українсько-Литовського співробітництва у сфері науки і технологій.
    Науковий керівник -проф., д.мед.н. Яценко В.П.
    Партнерська організація– Клайпедський Університет, факультет наук про життя, кафедра медичних технологій, Литовська Республіка.
   • Назва НДР: "Модернізація збору даних і статистичні біомедичні методи обробки даних для досліджень азбесту та важких металів". Терміни виконання - 2007 - 2008 рр. в рамках Програми Українсько-Литовського співробітництва у сфері науки і технологій.
    Науковий керівник - проф., д.мед.н. Яценко В.П.
    Партнерська організація – Інститут гігієни, лабораторія біохімії, м. Вільнюс, Литовська Республіка.

 

ФБМI – горизонти співпраці

biomedicine-2007З метою налагождення партнерських зв’язків з провідними технічними і медичними університетами Литви в галузі біомедичної інформатики, біомедичної інженерії, телемедицини і використання технологій LabVIEW у вирішенні освітніх і наукових технічних і медикобіологічних завдань наприкінці жовтня у Литві побувала делегація у складі декана ММІФ НТУУ “КПІ” д.м.н., академіка МАІА, проф. Валентина Яценка, відповідального виконавця наукового проекту Україна – Литва у сфері проблем екології навколишнього середовища Ольги Кисельової і повноважного представника ММІФ НТУУ “КПІ” в галузі технологій LabVIEW у країнах Балтії, директора підприємства “J.ir A. Romanovu” PI (Литва) Олександра Романова.

Наверх