Факультет біомедичної інженерії
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Menu

У 2023 році факультет біомедичної інженерії здійснює набір на наступні спеціальності та освітні програми:

БАКАЛАВРАТ

Основа вступу

Вид освітньої програми

Спеціальність

Назва освітньої програми

На основі повної загальної середньої освіти (атестат зі школи)

Освітньо-професійна

122 Компʼютерні науки

Комп’ютерні технології в біології та медицині

163 Біомедична інженерія

Медична інженерія

Регенеративна та біофармацевтична інженерія

227 Терапія та реабілітація

Фізична терапія, ерготерапія

На основі раніше здобутого диплому молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра або молодшого бакалавра *

227 Терапія та реабілітація

Фізична терапія, ерготерапія

МАГІСТРАТУРА

Основа вступу

Вид освітньої програми

Спеціальність

Назва освітньої програми

На основі раніше здобутого диплому бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) відповідної або іншої спеціальності

Освітньо-професійна

122 Компʼютерні науки

Комп’ютерні технології в біології та медицині

163 Біомедична інженерія

Медична інженерія

Регенеративна та біофармацевтична інженерія

На основі раніше здобутого диплому бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) відповідної спеціальності **

227 Терапія та реабілітація

Фізична терапія

На основі раніше здобутого диплому бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) відповідної або іншої спеціальності

Освітньо-наукова

122 Компʼютерні науки

Комп’ютерні науки

163 Біомедична інженерія

Інженерія в біобезпеці та біозахисті

АСПІРАНТУРА

Основа вступу

Вид освітньої програми

Спеціальність

Назва освітньої програми

На основі раніше здобутого диплому магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) відповідної спеціальності

Освітньо-наукова

091 Біологія та біохімія

Прикладна біологія

122 Компʼютерні науки

Комп’ютерні науки

163 Біомедична інженерія

Біомедична інженерія

227 Терапія та реабілітація

Фізична терапія, ерготерапія

Наверх