Факультет біомедичної інженерії
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Menu

У 2023 році факультет біомедичної інженерії здійснює набір на наступні спеціальності та освітні програми:

БАКАЛАВРАТ

Основа вступу

Вид освітньої програми

Спеціальність

Назва освітньої програми

На основі повної загальної середньої освіти (атестат зі школи)

Освітньо-професійна

122 Компʼютерні науки

Комп’ютерні технології в біології та медицині

163 Біомедична інженерія

Медична інженерія

Регенеративна та біофармацевтична інженерія

227 Терапія та реабілітація

Фізична терапія, ерготерапія

На основі раніше здобутого диплома молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра або молодшого бакалавра *

Освітньо-професійна

227 Терапія та реабілітація

Фізична терапія, ерготерапія

МАГІСТРАТУРА

Основа вступу

Вид освітньої програми

Спеціальність

Назва освітньої програми

На основі раніше здобутого диплома бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) відповідної або іншої спеціальності

Освітньо-професійна

122 Компʼютерні науки

Комп’ютерні технології в біології та медицині

163 Біомедична інженерія

Медична інженерія

Регенеративна та біофармацевтична інженерія

На основі раніше здобутого диплома бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) відповідної спеціальності **

Освітньо-професійна

227 Терапія та реабілітація

Фізична терапія

На основі раніше здобутого диплома бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) відповідної або іншої спеціальності

Освітньо-наукова

122 Компʼютерні науки

Комп’ютерні науки

163 Біомедична інженерія

Інженерія в біобезпеці та біозахисті

АСПІРАНТУРА

Основа вступу

Вид освітньої програми

Спеціальність

Назва освітньої програми

На основі раніше здобутого диплома магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) відповідної або іншої спеціальності

Освітньо-наукова

091 Біологія та біохімія

Прикладна біологія

122 Компʼютерні науки

Комп’ютерні науки

163 Біомедична інженерія

Біомедична інженерія

227 Терапія та реабілітація

Фізична терапія, ерготерапія

За всіма спеціальностями для рівнів вищої освіти бакалавра та магістра передбачена виключно очна (денна) форма навчання.

Очні (денні, вечірні), заочні форми навчання передбачені для освітніх програм аспірантури.

*Вступ на спеціальність 227 Терапія та реабілітація за прискореною програмою підготовки можливий лише на основі раніше здобутого диплома молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра або молодшого бакалавра в галузі 22 “Охорона здоровʼя” за спеціальностями 223 Медсестринство, 224 Технології медичної діагностики та лікування.

**Вступ до магістратури на освітню програму “Фізична терапія” спеціальності 227 Терапія та реабілітація, можливий лише на основі раніше здобутого диплому бакалавра спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія або за напрямом підготовки 6.010203 Здоров’я людини, спеціаліста 7.010203 Фізична реабілітація та магістра 8.010203 Здоровʼя людини (професійне спрямування Фізична реабілітація)

Наверх