Факультет біомедичної інженерії
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Menu

Комп‘ютерні науки на ФБМІ

Ми готуємо справжніх професіоналів у сфері IT-технологій! Наші випускники є аналітиками по моделюванню біологічних та медичних систем і процесів та розробниками новітніх програм і систем в IT-галузі.

Наші випускники володіють, знають та можуть:
 • Працювати з різними структурами даних та алгоритмами.
 • Розуміти методології розробки програмного забезпечення та задач, що виконується на кожному етапі життєвого циклу програмної системи.
 • Розробляти програмне забезпечення на базі структурної, об’єктно-орієнтованої та інших сучасних парадигм програмування.
 • Застосовувати інтелектуальні методи обробки інформації (великих потоків біологічних та медичних сигналів і зображень).
 • Проектувати бази даних та знань.
 • Автоматизовувати бізнес-процеси виробництва (клініка, банк тощо).
 • Розробляти комп‘ютерні мережі та телемедичні системи.
 • Застосовувати сучасні методи обробки даних медичної та біологічної природи.
 • Створювати математичні моделі, що допомагають поглиблено вивчити біологічні процеси.

Наші студенти отримують як фундаментальну інженерну підготовку, так і підготовку з природничих наук (математика, фізика тощо), а також з наук про життя (клінічна патологія та фізіологія людини, методи лабораторних досліджень та ін.), що дає їм суттєві переваги на ринку IT-індустрії в умовах стрімкого розвитку медичних систем та автоматизації діагностичних висновків.

Перевагами вивчення комп‘ютерних наук на ФБМІ є отримання ґрунтовних знань в галузі 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» та приклади їх застосування у сфері медицини та біології.

Наші студенти поглиблено навчаються у 3-х основних напрямах IT-технологій:
 • Computer Science – наука про те, як писати моделі, алгоритми та програми.
 • Software Engineering – наука про те, як проектувати програмні системи.
 • System Engineering – наука про те, як проектувати складні технічні апаратно-програмні системи.
Основні задачі, які можуть вирішувати наші випускники – аналітики комп'ютерних систем:
 • числова обробка даних для більш точної діагностики та більш точного планування хірургічних операцій;
 • розробка нових інструментаріїв для отримання кількісних оцінок станів організму людини;
 • розробка нових технологій в клінічній та діагностичній медицині;
 • розробка нових програмних продуктів для навчання медичного персоналу та планування хірургічних операцій.

Наші навчальні програми базуються на рекомендаціях міжнародної асоціації обчислювальної техніки (АСМ) та інституту інженерів електротехніки и електроніки (ІЕЕЕ) - CS2008 Curriculum Update: The Computing Curricula Computer Science Volume is complete and approved та CC 2010: Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Science та Computer Science Curricula 2013 (draft). Крім того, ми враховуємо світові та українські потреби і тенденції системи охорони здоров‘я і навчаємо студентів за європейськими стандартами в галузі медичної та біологічної інформатики і кібернетики.

Навчальні програми підготовки орієнтовані на потреби установ Національної академії наук України, Національної академії медичних наук України, клінік та IT-компаній, банків, зарубіжних представництв іноземних фірм-розробників програмних засобів медичного призначення.

Під час навчання студенти проходять виробничу практику та частину лабораторних занять безпосередньо на базах наших партнерів - Національному інституті серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова, Інституті електрозварювання ім. Є. Патона, в компаніях Samsung, Materialise Ukraine та інших.

Наші випускники успішно працюють в таких компаніях як Materialise Ukraine, Epas Systems, GlobalLogic, Samsung, в Національному інституті серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова та в інших клініках і компаніях України і світу.

Завантажити Галузевий стандарт Вищої освіти України з напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" 

comp-nauki

Наверх