Факультет біомедичної інженерії
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Menu

Підготовка інженерних кадрів для охорони здоров’я

Відповідно до рішення наради, проведеної Віце-прем’єрміністром України К.І.Грищенком 9 квітня 2013 р. в Державний класифікатор професій введена кваліфікація Іженер біомедичний, затверджені ОКХ і ОПП освітніх рівнів підготовки бакалаврів спеціалістів, магістрів з «Біомедичної інженерії».

Завантажити плакат

skladovi-biomed-ingenerii

Конструювання, експлуатація і сервісне обслуговування штучних органів, систем екстракорпорального кровообігу і підтримки життєдіяльності, інструментів малоінвазивної хірургії і робототехніки, оптичної і лазерної техніки, лікувально-діагностичного обладнання, лабораторної і аналітичної техніки, санітарно-гігієнічної техніки; біомеханіка і реабілітація, медична електроніка і моніторинг, стандартизація, безпека і якість, випробування та сертифікація медичного обладнання, менеджмент медичної техніки та інше.

Базами кафедри є Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова АМНУ т та ЗАТ «Завод «Маяк» лабораторії і виробничі приміщення яких оснащені сучасним обладнанням.

Крім того, у відповідності до інтересів і схильностей студентів вони мають змогу виконувати науково-дослідні роботи у будь – яких лікувальних закладах АМН України за погодженням сторін.

На лабораторних заняттях студенти:
  • Опановують застосування інженерних підходів, засобів і рішень для розв’язання різноманітних завдань, пов’язаних із практичним застосуванням медичних приладів і систем при дослідженні і лікуванні людини, а також при моделюванні і протезуванні її органів.
  • Знайомляться з роботою виробів медичного призначення, що застосовуються у лікарняних закладах хірургічного профілю, в тому числі: систем екстракорпорального кровообігу і підтримки життєдіяльності організму людини, лікувально-діагностичного обладнання, лабораторної, аналітичної і санітарно-гігієнічної техніки; програмних засобів тощо.
  • Навчаються практичному впровадженню сучасних інженерних технологій у медичну практику.
  • Вивчають нормативні документи стосовно впровадження, застосування, безпеки і якості медичних виробів.
Наверх