Факультет біомедичної інженерії
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Menu

Спеціальність 163 «Біомедична інженерія»

Прийом на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» спеціалізації «Медична інженерія» здійснюється на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 163 «Біомедична інженерія» (напряму 6.051402 «Біомедична інженерія») та освітньо-професійної підготовки бакалавра з інших спеціальностей (при цьому бакалавру необхідно пройти додаткове вступне випробування).

Додаткове вступне випробування проводиться з дисципліни «Мікропроцесорна техніка» (6/ІІ).

Комплексне фахове випробування має вигляд іспиту, який проводиться письмово та охоплює такі навчальні дисципліни:

  1. Об'єктно-орієнтоване програмування (1/с),
  2. Цифрова схемотехніка (Електроніка-4) (5/ІІ),
  3. Біомедична механіка (2/с)

Загальна оцінка за комплексне фахове випробування освіти за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» обчислюється як проста арифметична сума вагових балів трьох відповідей. Таким чином, за результатами випробування вступник може набрати від 0 до 100 балів.

Програми додаткового і комплексного фахового випробування за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія».

Спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Прийом на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» спеціалізації «Біомедичні прилади та інформаційні системи» здійснюється на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (6.051003 «Приладобудування») та освітньо-професійної підготовки бакалавра з інших спеціальностей (при цьому бакалавру необхідно пройти додаткове вступне випробування).

Додаткове вступне випробування проводиться з дисципліни «Пристрої інформаційно-вимірювальної техніки-2. Цифрова схемотехніка» (4/ІІ-2).

Комплексне фахове випробування має вигляд іспиту, який проводиться письмово та охоплює такі навчальні дисципліни:

  1. Пристрої інформаційно-вимірювальної техніки-3. Мікропроцесори (4/ІІ-2),
  2. Об'єктно-орієнтоване програмування (5/І -3),
  3. Біомедична механіка (6/с).

Загальна оцінка за комплексне фахове випробування за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» обчислюється як проста арифметична сума вагових балів трьох відповідей. Таким чином, за результатами випробування вступник може набрати від 0 до 100 балів.

Програми додаткового і комплексного фахове випробування за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».

Наверх