Факультет біомедичної інженерії
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Menu

Новий напрям підготовки фахівців – бакалаври біомедичної інженерії

У 2011 році кафедра біомедичної інженерії Міжуніверситетського медико-інженерного факультету отримала дозвіл на підготовку фахівців за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія».

Біомедична інженерія – найбільш розвинена технічна галузь у світі, яка забезпечує розробку техніки, виробів і матеріалів медичного призначення та пов’язаних з ними наукових, промислових та медичних технологій. Попит на біоінженерів у всьому світі з кожним роком зростає. В Україні, за попередніми розрахунками, попит на біомедичних інженерів лише в державному секторі знаходиться в межах 3000 фахівців, та 300 фахівців на кожний з наступних років з перспективою постійного зростання.

Напрям «Біомедична інженерія» був введений в Україні у 2006 році. Саме НТУУ „КПІ" – єдиний в Києві та один з двох в Україні навчальних закладів, де готують фахівців всіх напрямів та спеціальностей, необхідних для біомедичного напряму. Хоча до 2011 року підготовка за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» здійснювалася лише Харківським національним університетом радіоелектроніки, Херсонським національним технічним університетом та Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая.

Необхідність підготовки фахівців з біомедичної інженерії, що були б компетентними в питаннях розробки техніки, виробів і матеріалів медичного призначення та пов’язаних з ними наукових, промислових та медичних технологіях, підтверджується зверненнями працівників закладів охорони здоров’я і спорту, виробничих підприємств медичної промисловості, проектно-конструкторських, науково-дослідницьких та науково-навчальних закладів природничого та технічного спрямування України. Це стратегічний напрям сучасної економічної політики багатьох країн, мета яких – підвищення стандарту життя населення і трансформація економіки, науки і техніки в соціальну сферу.

У сфері охорони здоров’я Біомедична інженерія охоплює всі засоби і методи досліджень із застосуванням інженерно-технічних знань, а також розробку, виробництво, експлуатацію і сертифікацію медичної техніки, біоматеріалів, виробів медичного призначення, програмно-інформаційного і телемедичного забезпечення охорони здоров’я.

Головна відмінність біомедичних інженерів від інших інженерно-технічних працівників – поглиблена біологічна та медична підготовка, медичний світогляд при постановці і вирішенні інженерно-технічних завдань, здатність самостійно здійснювати і контролювати інженерну складову лікувально-діагностичних технології при роботі у медичних установах.

Враховуючи попит на біоінженерів у сфері охорони здоров’я діяльність кафедри біомедичної інженерії спрямована на підготовку бакалаврів, магістрів, а також спеціалістів вищої кваліфікації за спеціальностями: (163) Біомедична інженерія, спеціалізація — Медична інженерія (бакалавр, магістр) (152) Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, (спеціалізація — Біомедичні прилади та інформаційно-вимірювальні системи (бакалавр, магістр).

Наверх