Факультет біомедичної інженерії
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Menu

Сертифікована програма «Штучні органи» як профілізаційна складова освітньої програми «Медична інженерія» за спеціальністю 163 Біомедична інженерія галузі знань 16 Хімічна інженерія та біоінженерія першого (бакалаврського) рівня здобувачів вищої освіти:

Наверх