Факультет біомедичної інженерії
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Menu

Опубліковано результати комплексного фахового випробування на ОПП «Комп’ютерні технології в біології та медицині» магістерської підготовки за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки

Наверх