Факультет біомедичної інженерії
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Menu

Medal
За розвиток медичної інженерії та впровадження фундаментальних досліджень у галузі кардіології та кардіохірургії Настенко Є. А. було вручено МЕДАЛЬ ІМЕНІ М. М. АМОСОВА. Бажаємо нових наукових досягнень у галузі кардіології та кардіохірургії, а також здоров'я та успіхів у вихованні та освіті студентської молоді. Доктор біологічних наук, кандидат технічних наук, висококваліфікований спеціаліст у галузі медичної інформатики та обчислювальної фізіології, зав. відділом інформаційних технологій та математичного моделювання фізіологічних процесів Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова.

Настенко Є.А. є провідним фахівцем з розробки інформаційних технологій аналізу клінічної та біомедичної інформації. Проводить дослідження у галузі системної фізіології, системного аналізу та синергетики методами математичної статистики та математичного моделювання.

Свою докторську дисертацію на тему «Закономірності самоорганізації та регуляції кровообігу людини» Настенко Є.А. захистив у 2008 році за спеціальністю «Біофізика». Кандидатська дисертація на тему «Розробка алгоритмів неінвазивної експрес-оцінки стану серцево-судинної системи при корекції набутих вад серця із штучним кровообігом», була захищена у 1989 році за спеціальністю «Управління в біологічних та медичних системах». Настенко Є.А. є постійним учасником вітчизняних та міжнародних наукових з’їздах, конференцій, семінарів з хірургії, серцево-судинної хірургії, та кардіології. Наукові здобутки Настенко Є.А. були неодноразово відзначені нагородами на Всесвітніх Конгресах. За безпосередньою участю Настенко Є.А. розроблено, впроваджено та удосконалено широкий спектр систем комп’ютерної діагностики гострої серцево-судинної недостатності та інше.       

1639081867701

Дослідження Настенко Є.А. останніх років присвячені активній поведінці м’язових артеріальних судин, вивченню мікроциркуляторних механізмів формування системного артеріального тиску та патогенезу артеріальної гіпертензії. Крім того, в поточних науково-дослідницьких темах під його спів- керівництвом вивчається спіралеподібний кровоплин в аорті та магістральних артеріях, що дозволяє по-новому оцінювати та корегувати порушення кровообігу різної етіології. В галузі біомедичної кібернетики працює з 1981 р.

В НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» з 2005 року. Викладає курси лекцій з дисциплін - Теорія прийняття рішень; Математичне моделювання систем (Модуль: Основи синергетики. Клітинно-автоматні технології математичного моделювання. Нелінійні моделі); Моделювання систем; Математичне моделювання на ЕОМ (Модуль1: Математична статистика, обробка біомедичних даних на ЕОМ, Модуль2: Автоматична класифікація та розпізнавання образів в біології).

Коло наукових інтересів: Науки про життя (серцево-судинна система, транспорт кисню та ін.) Технології Data Mining (кластерний аналіз та ін.) Методи нелінійної динаміки Математичне моделювання (включаючи технології клітинних автоматів) Цифрова обробка біомедичних даних (включаючи геннетичні алгоритми) Дослідження та моделювання фізіологічних систем (зокрема – системи кровообігу людини)

Наверх