Факультет біомедичної інженерії
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Menu

Опубліковано результати вступного комплексного фахового випробування вступників на здобуття освітнього ступеня магістра

Спеціальність:227 Фізична терапія, ерготерапія

Освітня програма: Фізична терапія

Наверх