Факультет біомедичної інженерії
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Menu

Опубліковано результати з вступного комплексного фахового випробування вступників на здобуття освітнього ступеня магістра (друга сесія)

Спеціальність:163 Біомедична інженерія

Освітня програма: Медична інженерія


та результати з вступного комплексного фахового випробування вступників на здобуття освітнього ступеня магістра

спеціальність:163 Біомедична інженерія

освітня програма: Регенеративна та біофармацевтична інженерія

Наверх