Факультет біомедичної інженерії
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Menu

Опубліковано результати вступного комплексного фахового випробування вступників на здобуття освітнього ступеня магістра

Спеціальність:122 Комп’ютерні науки

Освітня програма: Комп`ютерні технології в біології та медицині

Наверх