Факультет біомедичної інженерії
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Menu

Опубліковано результати вступного комплексного фахового випробування вступників на здобуття освітнього ступеня магістра.

Спеціальність: 163 Біомедична інженерія

Освітня програма: Медична інженерія

Наверх