Факультет біомедичної інженерії
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Menu

Опубліковано результати вступного комплексного фахового випробування вступників на здобуття освітнього ступеня магістра

Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія
Освітня програма: Фізична терапія

та результати вступного фахового випробування вступників на навчання за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», освітнього ступеня «молодший бакалавр», освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр»

Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія,
Освітня програма: Фізична терапія, ерготерапія.

Наверх