Факультет біомедичної інженерії
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Menu

On Wednesday, March 3, 2021 at 10:25 there will be an open lecture on the subject "Medical and biological statistics -1" by Professor of the Department of Microelectronics Korolyuk D.V. on the topic "Probabilistic Foundations of Biomedical Statistics" in English for foreign BM-83i students of Faculty of Biomedical Engineering.

Link to the online meeting at Meet: https://meet.google.com/lookup/a55p3vbply.

У середу 3-го березня 2021 року о 10:25 відбудеться відкрита лекція з дисципліни «Medical and biological statistics -1» професора кафедри мікроелектроніки д.ф.-м.н. Королюка Д.В. на тему «Probabilistic Foundations of Biomedical Statistics» («Імовірнісні основи біомедичної статистики») на англійській мові для іноземних студентів гр. БМ-83і факультету біомедичної інженерії.

Посилання на онлайн зустріч в Meet: https://meet.google.com/lookup/a55p3vbply.

Наверх