Факультет біомедичної інженерії
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Menu

Розподіл додаткових балів (літня заліково-екзаменаційна сесія 2018/2019 н.р.).

Перелік

Наверх