Факультет біомедичної інженерії
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Menu

Згідно наказу МОН №2407-л від 06.12.2018р. «Про проведення акредитаційної експертизи» в НТУУ КПІ імені Ігоря Сікорського на кафедрі ББЗЛ почала роботу експертна комісія з первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Фізична терапія зі спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у складі:

  • проф. Мисула Ігор Романович,
  • проф. Полянська Оксана Степанівна.

Комісія ознайомилась з матеріально-технічною базою випускової кафедри, організацією навчального процесу, наукової роботи, документацією.

Комісія продовжує свою роботу відповідно до затвердженого плану.

Наверх