Факультет біомедичної інженерії
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Menu

1-ша атестація: 12.10.2015 - 17.10.2015

2-га атестація: 23.11.2015 - 27.11.2015

Наверх