Факультет біомедичної інженерії
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Menu

Віповідно до статей 57, 67 Кодексу законів про працю України та з метою створення сприятливих умов для відпочинку студентів, аспірантів, докторантів, працівників НТУУ "КПІ":

1. Оголошуються неробочими днями: для студентів, аспірантів, докторантів та працівників, які працюють за п'ятиденним робочим тижнем: 1 - 4 травня та 9 - 11 травня 2014 року.

2. Оголошуються робочими днями: для студентів, аспірантів, докторантів та працівників, хто працює за п'ятиденним робочим тижнем: 5 - 8 травня 2014 р.

3. Заняття, заплановані на: 3 травня відпрацювати протягом квітня 2014р.; на 10 травня відпрацювати протягом травня 2014р.;

Наверх