Факультет біомедичної інженерії
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Menu

Стедентська полiклiнiка

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ "Про Факультет Біомедичної Інженерії"

 


21 листопада 2016 року НТУУ «КПІ» офіційно зареєстровано, як

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

  1. Офіційна повна назва університету – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (англійська мова – National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”).
  1. Офіційна скорочена назва – КПІ ім. Ігоря Сікорського (англійська мова - Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute).

 

Факультет біомедичної інженерії (ФБМІ) – один із наймолодших факультетів Київської Політехніки, що виник на вимогу часу на межі потужних університетів. Заснований 24 грудня 2002 року спільним договором між Національним медичним університетом імені О.О.Богомольця та Національним технічним університетом України “Київський політехнічний інститут” і до 1.07.2013 р. мав назву міжуніверситетського медико-інженерного факультету. Саме з того часу в Україні вперше почалась підготовка фахівців в галузі біомедичної інженерії.

Факультет готує фахівців із сучасних розділів біомедичної інженерії, медичної і біологічної інформатики та кібернетики, фізичної реабілітації, здоров'я людини. 

  • Підготовку фахівців на ФБМІ здійснюють близько 130 висококваліфікованих фахівців професорсько-викладацького складу та провідних учених НАН та НАМН України, серед яких двоє професорів є заслуженими діячами науки і техніки України, 15 докторів наук, 20 кандидатів наук.
  • Студенти ФБМІ проходять виробничу практику у провідних установах, клінічних лікарнях та на виробничих підприємствах України, а також за кордоном.
  • Випускники ФБМІ працюють як в Україні, так і за кордоном, та обіймають посади провідних фахівців - біомедичних інженерів, розробників програмного забезпечення та науковців.

Сьогодення ФБМІ


До складу факультету входить 5 кафедр: кафедра біомедичної кібернетики, кафедра біомедичної інженерії, кафедра біобезпеки і здоров'я людини, кафедра фізичного виховання, кафедра спортивного вдосконалення. Вивчаючи досвід ФЕЛ, ПБФ, РТФ, де давно й успішно готують інженерів за медичними напрямами, і продовжуючи традиції інженерних кафедр КПІ, основною концепцією ФБМІ є те, що навчальні дисципліни поєднують інженерну, інформаційну та медико-біологічну складові. На ФБМІ студентам, крім звичних і загальноприйнятих у технічному університету дисциплін, пропонують опанувати латинську мову та медичну термінологію, біоінформатику, математичне моделювання фізіологічних систем, медичну і біологічну інформатику та кібернетику, телемедицину, медичне приладобудування, розробку штучних біологічних об‘єктів, біометеріали та багато іншого.


Історія факультету


Історія факультету починається з 2002 року, коли на базі факультету інформатики та обчислювальної техніки створено кафедру медичної кібернетики та телемедицини (нині - кафедра біомедичної кібернетики). Очолив новий напрям підготовки фахівців – д.мед.н., професор, двічі лауреат Державної Премії України в галузі науки і техніки Яценко Валентин Порфирович. Завдяки наполегливій праці та ентузіазму проф. Яценко В.П. вже через 1 рік кафедра переростає у факультет, що отримує назву міжуніверситетського медико-інженерного (ММІФ) та складатиметься із уже раніше утвореної кафедри та нової – кафедри біомедичної інформатики. Ще за рік, у 2005 році, на ММІФ утвориться нова кафедра – лікувально-діагностичних комплексів (нині - кафедра біобезпеки і відновної біоінженерії). У такому складі ММІФ працюватиме до літа 2007 р., коли до його складу увійде факультет фізичного виховання та спорту із 4 кафедрами. Таким чином, навчальний 2007 -2008 рік ММІФ відкриє у складі 7 кафедр, 2 з яких є не випускаючими, а забезпечують дисципліну «Фізична підготовка» для всіх студентів університету. У 2011 р. одна із кафедр колишнього факультету фізичного виховання та спорту припинить своє існування і ММІФ працюватиме у складі 6 кафедр, чотири з яких є випусковими. Влітку 2014 році кафедру фізичної реабілітації об'єднано з кафедрою біозахисту і біобезпеки. Таким чином, з липня 2014 р. на факультеті працює 3 випускові кафедри: біомедичної інженерії; біомедичної кібернетики; біобезпеки та здоров'я людини; а також 2 кафедри, що забезпечують загальну підготовку студентів НТУУ "КПІ" з фізичної підготовки: кафедра кафедра фізичного виховання та кафедра спортивного вдосконалення.

 


ЧЛЕНСТВО У МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" став інституційним членом Європейської асоціації  прогностичної, превентивної та персоналізованої медицини EPMA (EUROPEAN ASSOCIATION FOR PREDICTIVE, PREVENTIVE & PERSONALISED MEDICINE) (Брюссель, Бельгія).

EPMA – це міжнародна організація, що працює задля забезпечення переходу від застарілої медицини до медицини сучасної – доказової, профілактичної та персоніфікованої, ґрунтованої на досягненнях науки та передових практиках. Метою її діяльності є ефективне поширення передового досвіду у сфері біомедичних і медичних наук, міжнародна інтеграція і організація співпраці в медичних інноваціях європейських країн. Вона об'єднує організації, що працюють у сфері медицини та біомедичних досліджень у 47 країнах Європи і світу.

Право на входження до цієї престижної організації здобуте науковцями і викладачами факультету біомедичної інженерії. Інформаційний лист про включення КПІ ім. Ігоря Сікорського до EPMA надіслала генеральний секретар організації – головний редактор EPMA Journal, професор Рейнського університету Фрідріха-Вільгельма (Бонн, ФРН) Ольга Голубнича. 

(Інформація з http://kpi.ua/epma-member)

epma

 

Наверх