Факультет біомедичної інженерії
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Menu

Електронний кампус НТУУ «КПІ» входить складовою в Корпоративний портал НТУУ «КПІ», що є підсистемою Єдиного Інформаційного Середовища НТУУ «КПІ». 
Призначення системи ЕК НТУУ «КПІ»:

  • Інформатизація навчального процесу університету з метою підвищення якості навчання студентів.
  • Забезпечення навчального процесу сучасними інформаційними технологіями

Перейти до електронного кампусу

Наверх