Факультет біомедичної інженерії
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Menu

 ФАКУЛЬТЕТ БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

декан – д.мед.н., проф. Максименко Віталій Борисович, т. 204-85-74, к. 5-05 (студентська поліклініка, вул. Янгеля, 16/2)

 

Кафедра, завідувач (ПІБ, № тел., каб., корпусу)

Галузь знань

Код і назва спеціальності,

 назва спеціалізації

Ступінь ВО

Ліцензований обсяг,

д.ф.н.

Біомедичної кібернетики (БМК)

д.б.н., с.н.с. Настенко Євген Арнольдович,

т. 204-85-74, 5-06 (студ. поліклініка, вул. Янгеля, 16/2)

12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки

Інформаційні технології в біології та медицині

Б

80

М

20

16 Хімічна та біоінженерія

163 Біомедична інженерія

Біомедична інформатика

Б

30

М

15

Біобезпеки і здоров’я людини (БЗЛ)

д.м.н., проф. Худецький Ігор Юліанович,

т. 204-85-74, 5-06 (студ. поліклініка, вул. Янгеля, 16/2)

22 Охорона здоров’я

227 Фізична терапія, ерготерапія

Фізична реабілітація

Б

60

М

0*

16 Хімічна та біоінженерія

163 Біомедична інженерія

Реабілітаційна інженерія

Б

30

М

30

Біомедичної інженерії (БМІ)

д.т.н., с.н.с. Лебедєв Олексій Володимирович,

т. 204-85-74, 4-17 (студ. поліклініка, вул. Янгеля, 16/2)

15 Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Біомедичні прилади та інформаційні системи

Б

30

М

20

16 Хімічна та біоінженерія

163 Біомедична інженерія

Клінічна інженерія

Б

60

М

35

*спеціалізація проходить процедуру ліцензування

Умовні позначення: 

Б - бакаларв

М - магіср

д.ф.н. - денна форма навчання

 

 

 

Наверх