Факультет біомедичної інженерії
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Menu

Перелік документів для вступу:

 

·         паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)

·         диплом бакалавра (оригінал та копії)

·         додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)

·         творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)

·         військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)

·         ідентифікаційний код (оригінал та копії)

·         чотири фотографії

 

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.


 

Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра; та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»: 

http://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/12/rules-5-2018.pdf


 

Програми вступних випробувань для вступу на освітню програму підготовки магістра

 

 З іноземної мови http://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2018/03/for_lang_2018_master-degree.pdf


 

Програма комплексного фахового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальністю 

122 Комп’ютерні науки

Програма додаткового випробування для вступу на програму підготовки магістра  за спеціальністю

122 Комп’ютерні науки


 

Програма комплексного фахового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальністю 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Програма додаткового випробування для вступу на програму підготовки магістра  за спеціальністю 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка


 

Програма комплексного фахового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальністю 

163 Біомедична інженерія

Програма додаткового випробування для вступу на програму підготовки магістра  за спеціальністю 

163 Біомедична інженерія


 

Програма комплексного фахового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальністю 

227 Фізична терапія, ерготерапія

Програма додаткового випробування для вступу на програму підготовки магістра  за спеціальністю 

227 Фізична терапія, ерготерапія


 

 

 

 

Наверх