Факультет біомедичної інженерії
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Menu

Вступ на основі ОКР «молодший спеціаліст»


Шановні вступники на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»!

У зв’язку з пандемією COVID-19 подання заяв для участі у конкурсі на здобуття освітнього рівня «бакалавр» до КПІ ім. Ігоря Сікорського відбуватиметься виключно електронно.

Деталі за посиланням https://pk.kpi.ua/vstup-ms/.


У 2020 році факультет біомедичної інженерії проводить набір на 1 курс на основі диплома молодшого спеціаліста за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань) для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Спеціальність ОС бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних фахових випробувань)

Вагові коефіцієнти

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі

Код

Назва

227

Фізична терапія, ерготерапія

Українська мова та література

1

100

Фахове випробування (Анатомія)

1

100


Сертифікат з української мови та літератури обов’язковий для вступу. Дійсні сертифікати 2017, 2018, 2019 та 2020 років.

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/12/rules5-2020.pdf

Програма фахового випробування: PDF

Наверх