Факультет біомедичної інженерії
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Menu

У 2018 році факультет біомедичної інженерії проводить набір на 1 курс на основі диплома молодшого спеціаліста за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія.


Перелік конкурсних предметів

у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань)

для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Спеціальність ОС бакалавра

Перелік конкурсних предметів

Вагові коефіцієнти

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання поза конкурсом

Код

Назва

227

Фізична терапія, ерготерапія

Біологія

1

100

Фізика

1

100

Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра; та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»:

http://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/12/rules-5-2018.pdf

Наверх