Опубліковано результати вступного комплексного фахового випробування вступників на здобуття освітнього ступеня магістра

Спеціальність:122 Комп'ютерні науки

Освітня програма: Комп'ютерні технології в біології та медицині

Наверх