Факультет біомедичної інженерії
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Menu

 Баскетбол

Заняття проходять: Навчальний корпус № 24. Ліве крило, 2 поверх, спортивний зал № 1

Викладачі :
Єфременко Вікторія Миколаївна - старший викладач, нач. навчального відділення баскетболу;
Анікеєнко Лариса Василівна -старший викладач;
Опарін Сергій Сергійович -старший викладач;
Яременко Олег Миколайович - викладач;

Баскетбол – одна з найпоширеніших та найулюбленіших ігор у нашій країні та світі. Він сприяє всебічному розвитку тих, хто ним займається, розвитку та вдосконаленню вмінь та навичок, необхідних кожній людині для її професійної діяльності. Колективний характер гри розвиває такі якості, як товариськість, дружбу, прагнення до взаємодопомоги та взаємовиручки. Крім того, при заняттях баскетболом розвиваються такі риси характеру, як наполегливість та рішучість, ініціативність та дисциплінованість, ініціативність та сміливість, самовідданість. Завдяки своїй емоційності, баскетбол став засобом не тільки фізичного розвитку, а й активного відпочинку.

В НТУУ «КПІ»баскетбол має давні та славні традиції. За часи СРСР студентські команди КПІ здобували призові місця в студентських чемпіонатах міста Києва, України та СРСР. За ці роки було підготовлено 55 баскетболістів - майстрів спорту СРСР.

Серед них такі, як Володимир Стремоухов – Майстер спорту міжнародного класу, переможець Всесвітньої Універсіади, Сергій Копичко – Майстер спорту СРСР, багаторазовий призер Чемпіонатів СРСР у складі команди "Будівельник" (м. Київ) - нині доцент кафедри факультету прикладної математики, Ігор Чертов - один із перших Майстрів спорту СРСР з баскетболу, нині професор зварювального факультету та інші

Заняття з фізичного виховання у навчальному відділенні баскетболу є педагогічним процесом, метою якого являється всебічний розвиток, зміцнення здоров’я студентів, набуття техніко-тактичної майстерності, вдосконалення індивідуальних, групових та командних дій, розвиток та виховання високих морально-вольових якостей.

 баскетбол

    Завданнями навчального процесу є:
  • зміцнення здоров’я;
  • розвиток основних фізичних якостей;
  • опанування спеціальними знаннями, вміннями та навичками ;
  • оволодіння технікою та тактикою гри;
  • виховання необхідних рухових, інтелектуальних рухливих та морально-вольових якостей.

Кожний студент має здобути вміння і навички. Багаторазове повторення вправ благотворно впливає на діяльність усіх органів та систем організму людини. Комплексний характер дій в баскетболі потребує різнобічної спеціальної підготовки баскетболістів-студентів. Вона складається з самостійних, але тісно пов’язаних між собою видів підготовки: теоретичної, фізичної, техніко-тактичної, ігрової, інтегральної, морально-вольової, організаційно-методичної. Працюючи зі студентами особливу увагу треба приділяти вимогам до дисципліни. Високі вимоги викладача до студентів під час навчального процесу є запорукою їх дисциплінованості.

Основні вимоги: беззаперечно виконувати всі норми і правила, які регламентовані основними документами з фізичного виховання; вчасно приходити на заняття; не пропускати заняття без поважних причин; чітко виконувати всі вказівкі та команди викладача; уважно прислуховуватися до зауважень та вміти їх аналізувати.

Без уваги не можна залишати жодного прояву недисциплінованості. Недостатня вимогливість до студентів призводить до послаблення дисципліни, порушень техніки безпеки, що в свою чергу призводить до травматизму, негативно впливає на фізичну підготовленість та досягнення високих результатів.
Наверх