Факультет біомедичної інженерії
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Menu

korgovКоржов Віталій Іванович

Професор кафедри 
д.мед.н., професор

Доктор медичних наук, професор. У 1964 році закінчив Київський медичний інститут. Свою трудову діяльність розпочав з Київського НДІ інфекційних хворіб, де працював молодшим науковим співробітником /1966-1972 р./, далі - Інститут фтизіатрії і пульмонології АМН України, де отримав посаду старшого наукового співробітника /1974-1978/, а в 1988 році був назначений завідуючим лабораторією біохіміїї. З 2005 року очолює кафедру «Лікувально-діагностичних комплексів» Міжуніверситетського медико-інженерного факультету НТТУ “КПІ”.

Читає лекціі і проводить лабораторні роботи з дисципліни «Біохімія».

Віталій Іванович є керівником науково-дослідних робіт у галузі біохімії поліферментних систем субклітинних структур при бронхолегеневій патології, автором 170 наукових праць, однієї монографії, 10 винаходів і патентів та 100 раціоналізаторських пропозицій. Підготував 6 кандидатів наук з біохімії.


bilinskiyБілинський Євген Олександрович

к.мед.н., доцент

У 1962 р. закінчив Львівський Державний медичний інститут. Працював терапевтом, після закінчення аспірантури і захисту кандидатської дисертації у 1969 р. - асистентом, потім доцентом кафедри кардіології і функціональної діагностики КМАПО. З 1975 року працює доцентом кафедри хірургії серця і магістральних судин КМАПО. Також, з 2005 року Білинський Є.О. працює доцентом кафедри лікувално-діагностичних комплексів КПІ, за сумісництвом.

Коло наукових інтересів - кардіологія, функціональна діагностика, аритмологія.

На ММІФ доц. Білинський читає лекціі і проводить лабораторні роботи з дисциплін: «Сучасні методи та засоби діагностики патології людини», «Клінічна кардіологія», «Ультразвукова та електрокардіографічна діагностика патології серця», «Аритмологія».

Має понад 130 наукових публікацій, 1 монографію, 3 авторські свідоцтва, є кардіологом вищої категорії, членом робочої групи Українського товариства кардіологів і співавтором «Класифікації порушень ритму і провідності серця», затвердженої на VI-му Національному конгресі кардіологів України в 2000 р.

Післядипломне підвищення професійного рівня здобував в клініках Києва, Москви, Санкт-Петербургу, Каунаса (Литва), Вірджінського університету (США), Вісконсінського електрофізіологічного центру (США), на Зальцбургському семінарі (Австрія), на конференції у Клайпеді (Литва) та у клініках Парижу (Франція).


mironenko

Мироненко Валентин Іванович

к.мед.н., доцент

Закінчив Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця у 04.01.1961 році. Займав посади молодшого наукового співробітника лабораторії біохімії нуклеїнових кислот НДІ ендокринології та обміну речовин МОЗ України (1966-1979 р.) З 1980 по 1987 рік працював асистентом кафедри нормальної фізіології Київського медичного інституту ім. О. О. Богомольця, з 1987 по 2008 рік – доцент кафедри нормальної фізіології Київського медичного інституту ім. О. О. Богомольця.

З 2009 року по 2013 роки займав посаду доцента кафедри Медичної кібернетики та телемедицини Міжуніверситетського медико – інженерного факультету. 

З 2013 року займає посаду доцента кафедри Біобезпеки та відновної біоінженерії ФБМІ.

Коло наукових інтересів - проблеми екології та соціальних факторів і їх вплив на довголіття та здоров`я людини.

Читає лекції та проводить лабораторні заняття з дисциплін «Кібернетичні основи патофізіології», «Загальна анатомія фізіологія та патологія людини. Кібернетичні основи патофізіології», «Сучасні методи та засоби діагностики патології людини. Функціональна діагностика».

Має понад 90 публікацій та є автором 3 навчальних посібників.


KyselovaКисельова Ольга Геннадіївна

к.т.н., доцент, заступник декана з міжнародного співробітництва

Закінчила з відзнакою факультет електроніки НТУУ «КПІ».

Коло наукових інтересів - методи нелінійної динаміки при дослідженні інформаційних процесів в біології та медицині, розробка програмно-апаратних комплексів, WEB-технології.

Викладає курси лекцій та лабораторних робіт з таких дисциплін як "Технологія створення програмних продуктів" для бакалаврів кафедр БЗЛ, БМК та БМІ, "Управління IT-проектами" для бакалаврів кафедр БМК та БМІ, а також дисципліну "Методи, технології проектування та управління інформаційними системами" для магістрів і спеціалістів кафедри БМК. 


antonovaАнтонова-Рафі Юлія Валеріїна

к.т.н, доцент, відповідальна на ФБМІ за працевлаштування 

Народилася в м.Києві у сім’ї службовців у 1970г. У 1987 році поступила у Київський національний університет ім. Тараса Шевченка на факультет кібернетики, відділення економічна кібернетика. Уже в університеті писала статті в журнали. У 1992 році закінчила університет і поступила до аспірантури, яку закінчила у 1995. У 1998 захистила дисертацію кандидата технічних наук. Викладала в КНУ ім. Т.Шевченка кібернетику, економіку, АСУ.

З 2007 року працює доцентом на ФБМІ. 

Має понад 50 публікацій та 1 монографію.


marizМаріц Наталія Олександрівна

старший викладач, заступник декана з навчально-виховної роботи

Закінчила Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, біологічний факультет, кафедру фізіології людини та тварин. Трудова діяльність була пов’язана з Національним Медичним Університетом, починаючи з посади старшого лаборанта до старшого наукового співробітника.

З 2002 року працювала асистентом на кафедрі Медичної кібернетики та телемедицини, потім – старшим викладачем на кафедрі Лікувально-діагностичних комплексів.

Коло наукових інтересів - фізіологія, науково-медична інформація та медична інформатика.

Наталія Олександрівна читає лекції і проводить лабораторні роботи з дисциплін: „Основи анатомії, фізіології та патології людини”, „Патологічна фізіологія”.

Має наукові праці. 


 

Наверх