Факультет біомедичної інженерії
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Menu

СМГ 1

ЦФВС, зал ЛФК, 1 поверх, к. 127

Викладачi:

Карпюк Ірина Юріївнадоцент,кандидат педагогічних наук, заступник декана ФБМІ з навчально-методичної роботи.

Брайко Наталія Гнатівна, старший викладач

Захарова Ірина Юріївна, викладач

Ігнатенко Наталія Валеріївна, викладач

Кураченко Ольга Степанівна, викладач

Обезюк Тетяна Констянтинівна, викладач

Фізична культура є важливим засобом у системі освіти та виховання учнівської молоді. Формування у них основ здорового способу життя, організації активного відпочинку, розвитку та відновлення фізичних та духовних сил, реабілітації та корекції здоров'я, розвитку позитивних моральних і вольових якостей.

Здоров'я є інтегральною якісною характеристикою особистості та суспільства, яка поєднує соціальний, духовний, психічний, фізичний компоненти і дає людині відчуття внутрішньої гармонії, благополуччя і загального задоволення життям. Тому найважливіше завдання педагога - це турбота про здоров'я студентів, адже воно є запорукою життєрадісності, бадьорості, повноцінного розумового та фізичного розвитку.

Викладачі відділення займаються вивченням рівня здоров’я і фізичного розвитку студентів з відхиленнями в стані здоров’я, організації їх фізичної реабілітації. До їх завдань відноситься, перш за все,зміцнення здоров'я, сприяння гармонічному фізичному розвитку та загартування організму студентів.

Студенти, яки мають відхилення в стані здоров'я, проходять реабілітацію за спеціальними науково - обгрунтованими методиками на спеціальному медичному відділені кафедри спортивного вдосконалення

СМГ2 СМГ3 

Наверх