Факультет біомедичної інженерії
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Menu

Результати вступного комплексного фахового випробування

вступників на здобуття освітнього ступеня магістра

спеціальність 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Даценко Катерина Вячеславівна

0

Юркевич Олександра Олександрівна

4

Наверх